ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

אודות > אתר לימוד   

תל-אביב
 

לשכת סוכני ביטוח בישראל
רח' המסגר18 , תל-אביב.
טלפון: 03-6395820
פקס03-6395811:
e - m a i l : m a c h o n @ i n s u r a n c e . o r g . i l
Hamichlala-B.F@insurance.org.il
 
בתל-אביב מפעילה המכללה אתרי לימוד נוספים שמיקומם יפורסם סמוך למועד פתיחת הלימודים.
 
 

 
חיפה
 
המרכז האקדמי כרמל
רח' הנמל 16, חיפה
טלפון: 03-6395820
פקס03-6395811:
e - m a i l : m a c h o n @ i n s u r a n c e . o r g . i l

 
סניף של לשכת סוכני ביטוח בישראל
רח' בעלי המלאכה 26 , צ'קפוסט, חיפה.
להרשמה לקורסים בירושלים נא לפנות למשרד הראשי בתל-אביב
טלפון: 03-6395820
פקס: 03-6395811
e - m a i l : m a c h o n @ i n s u r a n c e . o r g . i l
Hamichlala-B.F@insurance.org.il
 

 
 
ירושלים
 
בית "כלל" – חב' לביטוח
רח' יפו 97, ירושלים
להרשמה לקורסים בירושלים נא לפנות למשרד הראשי בתל-אביב
טלפון 03-6395820:
פקס 03-6395811:
e - m a i l : m a c h o n @ i n s u r a n c e . o r g . i l
Hamichlala-B.F@insurance.org.il

 
 
בחלק מהקורסים יתקיימו לימודים גם באתרי הלימוד הנוספים
 

 

לקבלת מידע נוסף והרשמה לקורסים בחיפה ובירושלים נא לפנות למשרד הראשי בתל-אביב