ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

מידע כללי


1. לקבלת שכר הלימוד עבור קורסי הכשרה נא ללחוץ על לחצן בתחתית הדף מחירי ההשתלמויות המקצועיות יקבעו בעת גיבוש  תכנית ההשתלמות ויפורסמו בסמוך למועד פתיחת כל השתלמות.

2. שכר הלימוד ישולם במסלולי התשלום הבאים:
    א . ב- 6 המחאות לפקודת ליסוב בע"מ. את ההמחאות יש להעביר בדואר בצירוף ספח תשלום שכר לימוד ללשכת סוכני ביטוח בישראל: רח' המסגר 18 , ת.ד. 57696 , תל-אביב 61574 ..   
                                    
    ב . באמצעות כרטיסי אשראי בלא יותר מ- 6 תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה. לתשלום באמצעות כרטיס אשראי יש למלא את ספח תשלום שכר לימוד המצורף למכתב הזמנה ללימודים ולהעבירו באמצעות הפקס שמספרו 03-6395811.

    ג. באמצעות החתמת המעביד על טופס התחייבות. לתשלום באמצעות טופס התחייבות יש להחתים את המעביד על הטופס המצורף למכתב הזמנה ללימודים ולהעבירו באמצעות הפקס שמספרו03-6395811 .החשבונית תישלח בדואר ע"י הנהלת חשבונות.
 
3. לחברי לשכת סוכני ביטוח תינתן הנחה של עד 15% ממחיר הקורס/ההשתלמות ללימודים במגמה להכשרת סוכני ביטוח.

4.  לתלמידים אשר נשלחו ללימודים ע"י חברי לשכת סוכני ביטוח או ע"י חברות ביטוח תינתן הנחה של חבר לשכה ללימודים במגמה להכשרת סוכני ביטוח, משווקים ויועצים פנסיוניים, וזאת  בתנאי שתשלום שכר לימוד יבוצע ע"י חבר לשכה או חברת הביטוח.

5.  להנחה של חבר לשכה יזכו גם קטגוריות נוספות של התלמידים: חיילים משוחררים במשך שנתיים ממועד שחרורם, אימהות חד-הוריות, עולים חדשים במשך שנתיים ממועד עלייתם, תושבים חוזרים במשך שנתיים ממועד חזרתם, נכי צה"ל.      

6.  תשלום שכר הלימוד יבוצע לא יאוחר משבועיים ממועד פתיחת הלימודים. במידה ולא יתקבל התשלום במועד זה, הנהלת המכללה לא תהיה אחראית על מתן מקום בקורס/ים או בהשתלמות.

שכר הלימוד כולל דמי הרשמה, ספרי לימוד, גישה לאתרי תרגול באינטרנט (בקורסי הכשרה בשוק ההון: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה, מימון וניתוח ניירות ערך) וקורס רענון במתמטיקה (בקורסי הכשרה ביסודות)

בהשוואת המחירים לגופים אחרים נא לקחת בחשבון שהיקפי קורסי הכשרה ואחוזי ההצלחה בבחינות במכללה גבוהים במיוחד, וזה השיקול המרכזי לבחירת מקום הלימודים.