ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

המגמה להעשרה מקצועית


המגמה להעשרה מקצועית מציעה מגוון של השתלמויות מקצועיות בנושאי ביטוח, שוק ההון ונושאים נלווים התנהגותיים וניהוליים, אשר מטרתן להעניק כלים לשיפור פעילותם של סוכני ביטוח ועובדים בענף הביטוח.

ההשתלמויות מיועדות לסוכנים ועובדים בענף הביטוח שיש להם רקע וידיות בנושא ההשתלמות ומטרת הצטרפותם היא להעמיק ידיעותיהם בנושא, ללבן סוגיות ספציפיות ולמצוא תשובות הולמות לבעיות מקצועיות בעבודתם היומיומית.

בעקבות הצלחתן של חלק גדול מההשתלמויות בשנים הקודמות מציעה המכללה גם השנה מספר גדול של השתלמויות.

המכללה פועלת בכדי לספק את רצונם וצרכיהם של חברי הלשכה וכלל עובדים בענף הביטוח ובקביעת סדר עדיפויות בעריכת השתלמויות תסתמך המכללה על חוות דעתם של חברי הלשכה וחניכיה.