ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

המיועד להיות סוכן ביטוח, משווק או יועץ פנסיוני חייב להגדיר עבור עצמו ועבור הסביבה את המשמעות הייחודית של המקצוע
 
להיות סוכן ביטוח, משווק או יועץ פנסיוני פירושו השקעה מתמדת של זמן, לימוד ומשאבים, אמון עמוק בשליחות החברתית שבמקצוע

 

הכשרת סוכני ביטוח, משקעים ויועצים