ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil


קורסי הכשרה לבחינות ביסודות – רשימה כללית
 

מס' שם הקורס מועד הפתיחה שעות
לימוד
מיקום מס' מפגשים מס' שעות
לימוד
מועד הבחינה
1. יסודות ודיני ביטוח 12.10.2010 בוקר תל-אביב 10 60 21.12.2010
2. יסודות ודיני ביטוח 26.12.2010 אחה"צ ירושלים 10 60 פברואר 2011
3. יסודות ודיני ביטוח 27.12.2010 אחה"צ חיפה 10 60 פברואר 2011
4. יסודות ודיני ביטוח 28.12.2010 ביקר תל-אביב 10 60 פברואר 2011
5. יסודות ודיני ביטוח 28.12.2010 אחה"צ תל-אביב 10 60 פברואר 2011
6. יסודות ודיני ביטוח 01.03.2011 בוקר תל-אביב 10 60 מאי 2010
7. יסודות ודיני ביטוח 01.03.2011 אחה"צ תל-אביב 10 60 מאי 2010
8. יסודות ודיני ביטוח 12.06.2011 אחה"צ ירושלים 10 60 אוגוסט 2011
9. יסודות ודיני ביטוח 13.06.2011 אחה"צ חיפה 10 60 אוגוסט 2011
10. יסודות ודיני ביטוח 14.06.2011 בוקר תל-אביב 10 60 אוגוסט 2011
11. יסודות ודיני ביטוח 14.06.2011 אחה"צ תל-אביב 10 60 אוגוסט 2011
12. יסודות ודיני ביטוח 13.09.2011 בוקר תל-אביב 10 60 נובמבר 2011
13. יסודות ודיני ביטוח 13.09.2011 אחה"צ תל-אביב 10 60 נובמבר 2011
14. יסודות ודיני ביטוח 25.12.2011 אחה"צ ירושלים 10 60 פברואר 2012
15. יסודות ודיני ביטוח 26.12.2011 אחה"צ חיפה 10 60 פברואר 2012
16. יסודות ודיני ביטוח 27.12.2011 ביקר תל-אביב 10 60 פברואר 2012
17. יסודות ודיני ביטוח 27.12.2011 אחה"צ תל-אביב 10 60 פברואר 2012
18. כלכלה 02.01.2011 בוקר תל-אביב 19 95 מאי 2011
19. כלכלה 10.07.2011 אחה"צ תל-אביב 19 95 נובמבר 2011
20. כלכלה* 11.07.2011 אחה"צ תל-אביב 19 95 נובמבר 2011
21. כלכלה 13.07.2011 אחה"צ ירושלים 19 95 נובמבר 2011
22. כלכלה 14.07.2011 אחה"צ חיפה 19 95 נובמבר 2011
23. חשבונאות 05.01.2011 בוקר תל-אביב 20 100 מאי 2011
24. חשבונאות 06.07.2011 אחה"צ תל-אביב 20 100 נובמבר 2011
25. חשבונאות* 07.07.2011 אחה"צ תל-אביב 20 100 נובמבר 2011
26. חשבונאות 11.07.2011 אחה"צ ירושלים 20 100 נובמבר 2011
27. חשבונאות 12.07.2011 אחה"צ חיפה 20 100 נובמבר 2011
28. מימון 02.02.2011 אחה"צ חיפה 13 67 מאי 2011
29. מימון 07.02.2011 אחה"צ ירושלים 13 67 מאי 2011
30. מימון* 09.02.2011 אחה"צ תל-אביב 13 67 מאי 2011
31. מימון 10.02.2011 אחה"צ תל-אביב 13 67 מאי 2011
32. מימון 25.08.2011 בוקר תל-אביב 13 67 נובמבר 2011
33. סטטיסטיקה 09.02.2011 אחה"צ ירושלים 8 52 מאי 2011
34. סטטיסטיקה* 13.02.2011 אחה"צ תל-אביב 8 52 מאי 2011
35. סטטיסטיקה 14.02.2011 אחה"צ תל-אביב 8 52 מאי 2011
36. סטטיסטיקה 23.02.2011 אחה"צ חיפה 8 52 מאי 2011
37. סטטיסטיקה 29.08.2011 בוקר תל-אביב 8 52 נובמבר 2011

הערות:

1. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. יתקבלו הפונים הראשונים עד למכסה (לא יותר מ- 50 תלמידים בכיתה).
2. קורסים מסומנים בכוכבית הינם קורסים מקבילים בסמסטר וייפתחו במידה ותתמלא המכסה בקורסים העיקריים של אותו הסמסטר.
3. לאחר פרסום מועדי בחינות מדוייקים ע"י המפקח על הביטוח וע"י הרשות לניירות ערך ייתכנו שינויים במועדי הקורסים


הכשרת סוכני ביטוח, משקעים ויועצים > מועד וסילבוס של קורסים ביסודות > קורס הכשרה ביסודות