ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

הכשרת סוכני ביטוח, משקעים ויועצים > מועד וסילבוס של קורסים ביסודות > קורס סטטיסטיקה

                                                                   קורס "סטטיסטיקה"


סטטיסטיקה  09/02/2011, 16/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 13/04, 26/04, 27/04, 03/05 י-ם   אחה"צ (סה"כ 10 מפגשים בין השעות 16:00-20:00 – 52 שעות אקדמיות)
מועד הבחינה – מאי 2011

*סטטיסטיקה  13/02/2011, 20/02, 27/02, 06/03, 13/03, 03/04, 13/04, 22/04, 27/04, 03/05 ת"א  אחה"צ  (סה"כ 10 מפגשים בין השעות 15:00-19:00 – 52 שעות אקדמיות)
מועד הבחינה – מאי 2011

סטטיסטיקה  14/02/2011, 21/-2, 28/02, 07/03, 14/03, 04/04, 14/04, 26/04, 28/04, 02/05 ת"א   אחה"צ  (סה"כ 10 מפגשים בין השעות 15:00-19:00 – 52 שעות אקדמיות)
מועד הבחינה – מאי 2011

סטטיסטיקה  23/02/2011, 02/03, 07/03, 09/03, 14/03, 16/03, 22/03, 30/03, 04/04, 11/04 חיפה אחה"צ (סה"כ 10 מפגשים בין השעות 16:00-19:00 – 52 שעות אקדמיות)
מועד הבחינה – מאי 2011

סטטיסטיקה  29/08/2011, 05/09, 19/09, 26/09, 24/10, 31/10, 02/11, 03/11, 07/11 תל-אביב  בוקר (סה"כ 10 מפגשים בין השעות 09:30-13:30  – 52 שעות אקדמיות)  
מועד הבחינה – נובמבר 2011הנושאים העיקריים:

מבוא, כללי הסיגמא: מושגים בדגימה סטטיסטית. התפלגות שכיחויות ותיאור גרפי שלהן.
סטטיסטיקה תיאורית: תוחלת/ממוצע ושונות של משתנה אקראי סטטיסטי – בדיד ורציף. מדדי מיקום ופיזור.סטיית תקן. רבעונים.  משתנה אקראי בינומי – ניסוי, תוחלת ושנות.
טרנס' ליניארית, התפלגות נורמאלית: מציאת ממוצע וסטיית תקן במחשבון. טרנספורמציה ליניארית של משתנה אקראי.
הסתברות נורמאלית ומותנית: חוקי בייס ונוסחת הסתברות שלמה, הסתברות מותנית, פילוג נורמאלי, פילוג נורמאלי סטנדרטי, פילוג נורמאלי - הסקת מסקנות מתוך מדגם,  רווח בר סמך ואמדן לתוחלת ע"י תחום.
משתנה מקרי, מ"מ בינומי, טרנס' ליניארית של מ"מ: קשר ליניארי בין 2 משתנים, קוואריאנס (שונות משותפת)  ומקדם מתאם, הבנת המודל של רגרסיה פשוטה, ניבוי באמצעות רגרסיה.
רגרסיה ליניארית: מציאת פרמטרי רגרסיה במחשבון. מקדם המתאם כמסביר של חלק מהשונות במדגםפתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים

קורסים מסומנים בכוכבית הינם קורסים מקבילים בסמסטר וייפתחו במידה ותתמלא המכסה בקורסים העיקריים של אותו הסמסטר.

לאחר פרסום מועדי בחינות מדוייקים ע"י הרשות לניירות ערך ייתכנו שינויים במועדי הקורסים


 

                                                     קורס "מימון"                                           

מימון   02/02/2011, 06/02, 09/02, 13/02, 16/02, 28/02, 07/03, 23/03, 28/03, 30/03, 06/04, 11/04, 27/04 חיפה (סה"כ 13 מפגשים בין השעות 16:00-20:00 – 67  שעות אקדמיות)
מועד הבחינה – מאי 2011
    
מימון   07/02/2011, 14/02, 21/02, 28/02, 07/03, 14/03, 28/03, 04/04, 11/04, 13/04, 20/04, 27/04, 04/05 ירושלים  (סה"כ 13 מפגשים בין השעות 16:00-21:00 – 60  שעות אקדמיות)
מועד הבחינה – מאי 2011

*מימון  09/02/2011, 16/02, 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 30/03, 06/04, 13/04, 20/04, 27/04, 04/05 ת"א (סה"כ 13 מפגשים בין השעות 15:00-19:00 – 67  שעות אקדמיות)
מועד הבחינה – מאי 2011

מימון  10/02/2011, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05 ת"א (סה"כ 13 מפגשים בין השעות 15:00-19:00 – 67  שעות אקדמיות)
מועד הבחינה – מאי 2011

מימון  25/08/2011, 01/09, 08/09, 12/09, 15/09, 22/09, 03/10, 06/10, 17/10, 24/10, 27/10, 03/11, 10/11 בוקר (סה"כ 13 מפגשים בין השעות 9:30-13:30 – 67 שעות אקדמיות)
מועד הבחינה – נובמבר 2011


הנושאים העיקריים:

חישובי ריבית פשוטה, ריבית מראש, תשלומים(לוח סילוקין פשוט), חישובי ריבית דה ריבית.

חישובי ריבית דה ריבית, השוואה בין ריבית פשוטה לריבית דה ריבית, השוואה בין תזרימי מזומנים המתקבלים בתקופות זמן שונות –היוון. היוון של סידרת תשלומים.

המשך היוון של סידרת תקבולים, ריבית נקובה מול ריבית אפקטיבית , ריבית ריאלית מול ריבית נומינלית,
משוואת פישר והכרת מושג הארביטראז'.

בדיקת השקעות, שיטת הענ"נ והשת"פ. הערכת אג"ח. קריטריון תוחלת שונות. מבחני דומיננטיות סטוכסטית.

סוגי משקיעים, פונקצית התועלת. בדיקת השקעות לפי עקרון תועלת התוחלת, ולפי עיקרון תוחלת התועלת.
הגדרת שוק יעל. בנית תיק המכיל 2 נכסים מסוכנים.

בנית תיק השוק, מודל ה-CML, מודל לתמחור נכסים מסוכנים- CAPM.

פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים

קורסים מסומנים בכוכבית הינם קורסים מקבילים בסמסטר וייפתחו במידה ותתמלא המכסה בקורסים העיקריים של אותו הסמסטר.

לאחר פרסום מועדי בחינות מדוייקים ע"י הרשות לניירות ערך ייתכנו שינויים במועדי הקורסים