ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

                                                   קורס "ביטוח ימי"
 
 
 
הנושאים העיקריים:
 
-         מונחי סכר בינלאומיים
-         ביטוח ימי ואווירי – מטענים
-         ביטוח ימי ואווירי
-         משפט ימי ואווירי
-         שמאות ימית – נוהלים

 
 
                               מועדי פתיחת הקורסים בביטוח ימי יפורסמו בקרוב

הכשרת סוכני ביטוח, משקעים ויועצים > מועד וסילבוס של קורסי גמר > קורס בביטוח ימי