ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

הכשרת עובדי חברות וסוכנויות ביטוח > קורס דו שנתי לחתמים ולמסלקי תביעות > קורס דו שנתי מידע כללי

                     קורס דו-שנתי לחתמים ומסלקי תביעות בביטוח כללי.                                                                             

מטרת הקורס היא הכשרת התלמידים לעבודה המקצועית בענף ביטוח כללי בתפקידיהם בחברות וסוכנויות ביטוח או במחלקות ביטוח בתאגידים שונים.  חלק מהלימודים יתבצע במתכונת של סדנה בה ייקחו המשתתפים חלק פעיל, תוך קיום דיונים, עבודה בקבוצות והטעמת הנלמד ע"י ביצוע תרגילים וסימולציות. התלמידים מפתחים הבנה מקיפה של התיאוריה וקשר שלה לעשייה, מקבלים כלים מעשיים ומיומנות מקצועית לעבודתם היומיומית.