ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ביטוח רכוש > קורס ביטוח רכוש כלליקורסי הכשרה לבחינות גמר 
בביטוח רכוש וביטוח תאונות 2016-2017 

רשימה כללית ותיאור הקורס

 
 

 

מס'

שם הקורס

מועד הפתיחה

שעות
לימוד

מיקום

מס' מפגשים

מס' שעות
לימוד

מועד הבחינה

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ביטוח רכוש12.04.2016אחה"צ חיפה136512.07.2016

2..

ביטוח תאונות 

17.04.2016

אחה"צ

תל-אביב

12

72

12.07.2016

3..

ביטוח תאונות 

25.08.2016

אחה"צ

חיפה

15

75

05.12.2016

4.ביטוח רכוש 28.08.2016אחה"צתל-אביב 116605.12.2016

5.

ביטוח רכוש 

22.12.2016

אחה"צ

חיפה 

13

65

מרץ 2017

6.

ביטוח תאונות

26.12.2016

אחה"צ

תל-אביב

12

72

מרץ 2017

7. ביטוח תאונות 
20.04.2017אחה"צחיפה1575יולי 2017

8.ביטוח רכוש 23.04.2017אחה"צתל-אביב1166יולי 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
הערות:
 
1. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. יתקבלו הפונים הראשונים
    עד למכסה .
2. . לאחר פרסום מועדי בחינות מדוייקים ע"י המפקח על הביטוח וע"י הרשות לניירות ערך
    ייתכנו שינויים במועדי הקורסים.
 
 
 
 
הנושאים העיקריים:
 
ביטוח רכוש
 
עקרונות כלליים בביטוח רכוש, פוליסת אש, סיכונים נלווים, ביטוח דירה, פוליסת נאמנות, כספים בכספת  ובהעברה, סחורה בהעברה, ביטוח בתי עסק, ביטוח בתי עסק – המשך, אובדן רווחים, ביטוחים הנדסיים - שבר מכני, קלקול מזון, כל הסיכונים, ציוד אלקטרוני
 
ביטוח תאונות
 
עקרונות כלליים בביטוח חבויות ופקודת הנזיקין, פוליסת אחריות כלפי צד ג' , חוק השומרים, חוק השכירות והשאילה תאונות אישיות וקובץ התקנות של פוליסת נוסעים לחו"ל, ביטוח אחריות מקצועית, חוק  האחריות   למוצרים פגומים. חוק חבות המוצר אחריות מוסכים, ביטוח לאומי וחבות מעבידים, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח רכב רכוש, ביטוח רכב חובה, חוק בריאות ממלכתי, שב"נים, חוק זכויות החולה, ביטוחי הבריאות הפרטיים