ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ביטוח רכוש > קורס ביטוח רכוש תל אביב

תל-אביב
 
קורס ביטוח רכוש - מערך לימודים
התחלה – 25.12.2011

 

 

תאריך
 
יום מ ק צ ו ע ש ע ו ת ה מ ר צ ה
         
25.12.2011 א' עקרונות כלליים בביטוח רכוש.
פוליסת אש.

 
16:00-18:15
18:30-20:00
אסתר קאלו
01.01.2012 א' פוליסת אש - המשך
סיכונים נלווים.
16:00-18:15
18:30-20:00
אסתר קאלו
08.01.2012 א' ביטוח דירה.
פוליסת נאמנות
16:00-18:15
18:30-20:00
אסתר קאלו
15.01.2012 א' כספים בכספת  ובהעברה.
 
16:00-18:15
18:30-20:00
אסתר קאלו
22.01.2012 א' סחורה בהעברה. 16:00-18:15
18:30-20:00
אסתר קאלו
29.01.2012 א' ביטוח בתי עסק. 16:00-18:15
18:30-20:00
אסתר קאלו
05.02.2012 א' ביטוח בתי עסק – המשך.
אובדן רווחים
16:00-18:15
18:30-20:00
אסתר קאלו
12.02.2012 א' ביטוחים הנדסיים - שבר מכני, קלקול מזון במקרר 16:00-18:15
18:30-20:00
אסתר קאלו
19.02.2012 א'
 
כל הסיכונים, ציוד אלקטרוני 16:00-18:15
18:30-20:00
אסתר קאלו
26.02.2012 א' השלמות וחזרה כללית 16:00-18:15
18:30-20:00
אסתר קאלו

מועד הבחינה ייקבע ע"י משרד האוצר
 
להזכירך, לפי נוהל של משרד האוצר הגשה לבחינה הינה אישית בלבד. לפיכך,

המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

 
נא לדאוג להרשמתך לבחינה במועד הנ"ל!
 
להרשם לבחינות של המפקח על הביטוח ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.mof.gov.il