ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ביטוח רכוש > קורס ביטוח רכוש תל אביב

תל-אביב
קורס ביטוח תאונות - מערך לימודים
התחלה -  11.09.2011

 

ת א ר י ך יום מ ק צ ו ע ש ע ו ת ה מ ר צ ה
11.09.2011 א' עקרונות כלליים בביטוח חבויות ופקודת הנזיקין.
פוליסת אחריות כלפי צד ג'
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
נילי כספי
18.09.2011 א' פוליסת אחריות כלפי צד ג' – המשך.
חוק השומרים, חוק השכירות והשאילה
תאונות אישיות וקובץ התקנות של פוליסת נוסעים לחו"ל
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
נילי כספי
25.09.2011 א' ביטוח אחריות מקצועית.
חוק  האחריות   למוצרים פגומים.
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
נילי כספי
02.10.2011 א' חוק חבות המוצר אחריות מוסכים. 16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
נילי כספי
09.10.2011 א' ביטוח לאומי וחבות מעבידים.
 .
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
נילי כספי
23.10.2011 א' ביטוח חבות מעבידים, ביטוח עובדי שטחים – המשך.
ביטוח רכב רכוש
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
נילי כספי
30.10.2011 א' ביטוח רכב רכוש המשך
ביטוח רכב חובה
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
נילי כספי
06.11.2011 א' ביטוח רכב חובה - המשך 16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
נילי כספי
13.11.2011 א' חוק בריאות ממלכתי, שב"נים,
 חוק זכויות החולה, ביטוחי הבריאות הפרטיים 
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
נילי כספי
20.11.2011 א' ביטוחי בריאות והסיעוד - המשך 16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
נילי כספי
27.11.2011 א' השלמות, תרגילים, חזרה כללית 16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
נילי כספי

מועד הבחינה ייקבע ע"י משרד האוצר
 
להזכירך, לפי נוהל של משרד האוצר הגשה לבחינה הינה אישית בלבד. לפיכך,

המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

 
נא לדאוג להרשמתך לבחינה במועד הנ"ל!
 
להרשם לבחינות של המפקח על הביטוח ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.mof.gov.il

 

 
נא לשים לב !
1. לאחר פרסום מועדי הבחינות ייתכנו שינויים במהלך הקורס.