ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ביטוח רכוש > קורס ביטוח רכוש תל אביב

תל-אביב
קורס ביטוח תאונות - מערך לימודים
התחלה -   22.03.2011

 

ת א ר י ך יום מ ק צ ו ע ש ע ו ת מיקום המפגש ה מ ר צ ה
22.03.2011 ג' עקרונות כלליים בביטוח חבויות ופקודת הנזיקין.
פוליסת אחריות כלפי צד ג'
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
מכללת       תל-אביב נילי כספי
27.03.2011 א' פוליסת אחריות כלפי צד ג' – המשך.
חוק השומרים, חוק השכירות והשאילה
תאונות אישיות וקובץ התקנות של פוליסת נוסעים לחו"ל
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
מכללת       תל-אביב נילי כספי
05.04.2011 ג' ביטוח אחריות מקצועית.
חוק  האחריות   למוצרים פגומים.
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
מכללת       תל-אביב נילי כספי
10.04.2011 א' חוק חבות המוצר אחריות מוסכים. 16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
מכללת       תל-אביב נילי כספי
17.04.2011 א' ביטוח לאומי וחבות מעבידים.
 .
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
מכללת       תל-אביב נילי כספי
26.04.2001 ג'
 
ביטוח חבות מעבידים, ביטוח עובדי שטחים – המשך.
ביטוח רכב רכוש
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
מכללת       תל-אביב נילי כספי
03.05.2011 ג' ביטוח רכב רכוש המשך
ביטוח רכב חובה
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
מכללת       תל-אביב נילי כספי
15.05.2011 א' ביטוח רכב חובה - המשך 16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
המכללה לפיננסים וביטוח נילי כספי
22.05.2011 א' חוק בריאות ממלכתי, שב"נים,
 חוק זכויות החולה, ביטוחי הבריאות הפרטיים 
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
המכללה לפיננסים וביטוח נילי כספי
29.05.2011 א' ביטוחי בריאות והסיעוד - המשך 16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
המכללה לפיננסים וביטוח נילי כספי
31.05.2011 ג' השלמות, תרגילים, חזרה כללית 16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
המכללה לפיננסים וביטוח נילי כספי

מועד הבחינה נקבע ע"י משרד האוצר והוא 06.06.2011
 
להזכירך, לפי נוהל של משרד האוצר הגשה לבחינה הינה אישית בלבד. לפיכך,

המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

 
נא לדאוג להרשמתך לבחינה במועד הנ"ל!
 
להרשם לבחינות של המפקח על הביטוח ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.mof.gov.il

 

 
נא לשים לב !
1. כל שיעורי הקורס יתקיימו בימי א' או ג'.
2נא לשים לב: 7 שיעורים הראשונים יתקיימו בבנין של מכללת תל-אביב לשעבר (רח' יגאל אלון
30, תל-אביב) ו-5 האחרונים – במכללה לפיננסים וביטוח, רח' המסגר 18 תל אביב.