ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ביטוח רכוש > קורס ביטוח רכוש תל אביב

תל-אביב
קורס ביטוח רכוש - מערך לימודים
התחלה – 26.12.2010

 

 

תאריך
 
יום מ ק צ ו ע ש ע ו ת מיקום המפגש ה מ ר צ ה
           
26.12.2010 א' עקרונות כלליים בביטוח רכוש.
פוליסת אש.

 
16:00-18:15
18:30-20:00
המכללה לפיננסים וביטוח אסתר קאלו
02.01.2011 א' פוליסת אש - המשך
סיכונים נלווים.
16:00-18:15
18:30-20:00
המכללה לפיננסים וביטוח אסתר קאלו
09.01.2011 א' ביטוח דירה.
פוליסת נאמנות
16:00-18:15
18:30-20:00
המכללה לפיננסים וביטוח אסתר קאלו
16.01.2011 א' כספים בכספת  ובהעברה.
 
16:00-18:15
18:30-20:00
המכללה לפיננסים וביטוח אסתר קאלו
23.01.2011 א' סחורה בהעברה. 16:00-18:15
18:30-20:00
המכללה לפיננסים וביטוח אסתר קאלו
30.01.2011 א' ביטוח בתי עסק. 16:00-18:15
18:30-20:00
המכללה לפיננסים וביטוח אסתר קאלו
06.02.2011 א' ביטוח בתי עסק – המשך.
אובדן רווחים
16:00-18:15
18:30-20:00
המכללה לפיננסים וביטוח אסתר קאלו
13.02.2011 א' ביטוחים הנדסיים - שבר מכני, קלקול מזון במקרר 16:00-18:15
18:30-20:00
מכללת      תל-אביב אסתר קאלו
20.02.2011 א'
 
כל הסיכונים, ציוד אלקטרוני 16:00-18:15
18:30-20:00
מכללת      תל-אביב אסתר קאלו
27.02.2011 א' השלמות וחזרה כללית 16:00-18:15
18:30-20:00
מכללת      תל-אביב אסתר קאלו
06.03.2011 א' השלמות וחזרה כללית 16:00-18:15
18:30-20:00
מכללת      תל-אביב אסתר קאלו
13.03.2011 א' השלמות וחזרה כללית 16:00-18:15
18:30-20:00
מכללת      תל-אביב אסתר קאלו

מועד הבחינה נקבע ע"י משרד האוצר והוא 15.03.2011
 
להזכירך, לפי נוהל של משרד האוצר הגשה לבחינה הינה אישית בלבד. לפיכך,

המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

 
נא לדאוג להרשמתך לבחינה במועד הנ"ל!
 
להרשם לבחינות של המפקח על הביטוח ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.mof.gov.il

 

 
נא לשים לב: 7 שיעורים הראשונים יתקיימו במכללה לפיננסים וביטוח (רח' המסגר 18,
 תל-אביב) ו-5 האחרונים – בבנין של מכללת תל-אביב לשעבר (רח' יגאל אלון 30, תל אביב)