ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

                                                 סדרי הרשמה


1.  על המועמדים להמציא טופס הרשמה.

2.  את טופס המלא יש להעביר להנהלת המכללה באמצעות הפקס(03-6395811 )או באמצעות דואר אלקטרוני machon@insurance.org.il או .Hamichlala-B.F@insurance.org.il

  3לאחר קבלת טופס ההרשמה מהמועמד/ת תישלח לו/ה הודעה על הרשמתו לקורס/השתלמות  .

4.  כ- 3 שבועות לפני מועד פתיחת הקורס/השתלמות תישלח למועמד/ת הזמנה נוספת בצירוף  תכנית מפורטת של הקורס והנחיות לתשלום שכר הלימוד.

5. מספר המשתתפים - יקבע ע"י הנהלת המכללה בהתאם לתכנית הקורס.
יתקבלו הפונים הראשונים עד למילוי המכסה.

6.  פתיחת קורסים והשתלמויות מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. לא יפתחו קורסים והשתלמויות  במידה ולא יירשמו מספיק משתתפים.

7.  הרשמה ללימודים מתקיימת גם במשרדי המכללה לפיננסים וביטוח  בתל-אביב ובחיפה.

בתל-אביב: רח' המסגר 18 (קומה 4), תל-אביב. טל. 03-6395820 , פקס: 03-6395811 .
בחיפה: המרכז האקדמי כרמל, הנמל 36 חיפה. טל. 072-2511625, פקס: 04-8405496
.

אודות > סדרי הרשמה