ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

הכשרת עובדי חברות וסוכנויות ביטוח > קורס לרפרנטים במשרד סוכן ביטוח > קורס לרפרנטים תוכנית לימוד


קורס למנהלי תיקי לקוחות בביטוח פנסיוני

 
תאריך

מועד הפתיחה

ש ע ו ת הלימוד

מיקום 

מס' מפגשים 

מס' שעות לימוד 

מועדי הבחינות 

     


1.ניהול תיקים לקוחות בביטוח פנסיוני19.01.2016אחה"צ תל-אביב 31140 על פי תכנית הלימודים
2.ניהול תיקי לקוחות בביטוח פנסיוני22.11.2016אחה"צתל-אביב31140על פי תכנית הלימודים
הערות:
1. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. 
         2 .ייתכנו שינויים במועדי הקורסים.


מטרת הקורס:

מטרת הקורס היא הכשרת התלמידים לעבודה המקצועית בענף ביטוח פנסיוני מנהלי תיקי לקוחות מקצועיים בתפקידיהם בחברות
וסוכנויות ביטוח או במחלקות ביטוח בתאגידים שונים. בקורס יודגשו ההיבטים המעשיים של עבודה במשרד הביטוח. הקורס ייתן ידע,
יכולת ומיומנות בביטוח פנסיוני בעבודה היומיומית של משרד הביטוח. שילוב מושלם של תיאוריה וסדנאות מעשיות.


הנושאים העיקריים:
 
- יסודות הביטוח                                                  - מבנה הפוליסה 
- תכניות בסיסיות                                                 - ביטוחי מנהלים
- פוליסות עדיף לדורותיהן                                     - טיפול בהגדלת שכר
- ביטוחי חיים                                                      - מגבלות הפקדה
- ביטוח אובדן כושר עבודה                                    - פיצויים
- ביטוח נכות                                                       - חישוב קצבה
- ביטוחי בריאות וסיעוד                                         - עקרונות המיסוי בביטוח פנסיוני
- חיתום מקצועי                                                    - פוליסת קצבה
- פוליסות 2014                                                   - שוק ההון – רקע כללי
- פוליסות 2008                                                   - ניהול משרד הסוכן -