ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

רפרנטים במשרד ביטוח > קורס רפרנטים כלליקורס למנהלי תיקי לקוחות בביטוח פנסיוני 2016
 

 

מס' שם הקורס מועד הפתיחה שעות
לימוד
מיקום מס' מפגשים שעות
לימוד
מועדי הבחינות
               
1.

קורס למנהלי תיקי לקוחות בביטוח פנסיוני


19.01.2016

אחה"צתל-אביב

31

140

ע"פ תכנית הלימודים 
31
2.קורס למנהלי תיקי לקוחות בביטוח פנסיוני 22.11.2016אחה"צ תל-אביב 140ע"פ תכנית הלימודים

הערות:
 
1. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים.
    
2. . ייתכנו שינויים במועדי הקורסים.
 
   
בעבודה היומיומית של משרד הביטוח, בתנאי התחרות הקשה בשוק, עולה וגוברת חשיבותו של תפקיד העוזר/ת המקצועי (רפרנט) במשרד הביטוח. הם נושאים על כתפיהם את נטל העבודה היומיומית.  ולכן עליו להיות בעל ידע בסיסי ביסודות עבודת הסוכן בענפי הביטוח השונים, בעל יכולת גבוהה לתקשורת בינאישית, לתפקד ביעילות בתנאי לחץ .  בתפקודו של העוזר/עוזרת (רפרנט) מאפיין במידה רבה את יעילותו והצלחתו של משרד הביטוח.
 
הקורס מורכב בצורה מודולארית בו יוכלו המשתתפים, לאחר החלק הבסיסי של קורס לבחור ולהמשיך בלימודיהם בענף הביטוח הנבחר: ביטוח פנסיוני ו/או ביטוח כללי.
 
הקורס מיועד לציבור רחב של מעוניינים ברכישת מקצוע רב אתגרים זה. יוכלו להשתתף בו גם מי שאין להם ידע ומיומנות קודמים בנושא, וכן עובדי משרד הסוכן המעוניינים להתפתח ולשדרג את תפקודם במשרד הביטוח.
 
בקורס מושם דגש רב על נושאי הביטוח והטיפול בתביעות, טיפול בתלונות לקוחות, מכירות וכן על נושאים הקשורים לארגון וניהול, תקשורת, שרות, ניצול יעיל של זמן והתמודדות  במצבי לחץ בעבודה. במהלך הקורס כחלק אינטגראלי ממנו יתקיימו סדנאות, תרגולים וסימולציות, המשתתפים יעברו סדנאות מחישוב ספציפיות בחברות הביטוח.             
 
חלק מהלימודים יתבצע במתכונת של סדנה בה ייקחו המשתתפים חלק פעיל, תוך קיום דיונים, עבודה בקבוצות והטעמת הנלמד ע"י ביצוע תרגילים וסימולציות. משתתפי הקורס יעמדו בבחינות פנימיות של המכללה ובסוף הקורס יעברו התמחות בת שבועיים (לתלמידים ללא שום ניסיון בעבודה בלבד) במשרד  סוכן הביטוח. מסיימי הקורס בהצלחה יהיו זכאים לתעודת גמר של המכללה.