ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

המלצות לתלמיד1.  כפי שכבר ידוע לך, בשלב הראשון של הכשרת הסוכנים חייב המועמד לעבור בהצלחה בבחינה אחת של המפקח על הביטוח (יסודות ודיני ביטוח) ו 3- בחינות של הרשות לניירות ערך (כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון).

בחינות של הרשות לניירות ערך נערכות פעמיים בשנה ובהתאם לזה מקיימת המכללה שני סמסטרים הלימודים.למרות שבאופן עקרוני ניתן ללמוד בכל 5 הקורסים )הכשרה לבחינה בסטטיסטיקה ומימון מחולקת ל 2- קורסים: קורס סטטיסטיקה וקורס מימון( במקביל תוך סמסטר אחד, אנו ממליצים לפזר את מהלך הלימודים של שלב הראשון לשני סמסטרים: בסמסטר ראשון לקבל הכשרה לשתי בחינות ) למשל, לבחינה ביסודות ודיני ביטוח ולבחינה בסטטיסטיקה ומימון או לחלופין לבחינה בכלכלה ולבחינה בחשבונאות( ובסמסטר הבא להשלים את הכשרתם לבחינות נוספות. במקרה זה יהיה ניתן לבנות את מסלול הלימודים שלכם בצורה מעשית והגיונית תוך לימודים לא יותר מפעמיים בשבוע ולהגדיל משמעותית את סיכויכם להצלחה בבחינות.

2.  המפקח על הביטוח מרשה למועמדים לקבל רשיון הסוכן להבחן בבחינות גמר לא רק לאחר ההתמחות אלא גם במהלכה. אנו ממליצים לתלמידינו לחסוך בזמן ולעבור הכשרה ולהבחן בבחינות גמר במקביל להעברת ההתמחות.

3.  מחירי שילוב של קורסי הכשרה זולים לתלמיד באופן משמעותי מהמחירים של אותם הקורסים באם יידרש לשלם עבורם בנפרד על כל הקורס (לחצו על הקישור למחירי הקורסים). אנו ממליצים להרשם לכל הקורסים כעסקה אחת ולקבל הנחות כספיות מפליגות.
 

האמור לעיל הינו בגדר המלצה בלבד ולא מהווה תנאי הכרחי לכניסה ללימודים.

 

הכשרת סוכני ביטוח, משקעים ויועצים > מהלך ההכשרה והמלצות > המלצות תלמיד