ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

דברי נשיא המכללה
 

חניך/ה יקר/הכנשיאה החדש של המכללה לפיננסים וביטוח על שם שלמה רחמני אבי מורי ז"ל, אני גאה להציג בפניך את תוכנית הלימודים של מוסד ההכשרה המוביל בישראל בענף הביטוח, הפנסיה והפיננסים.

כחותם המקצועי של סוכני ביטוח בישראל, מבטאת המכללה את עוצמתה של לשכת סוכני ביטוח בישראל, ורואה עצמה מחויבת לרמה מקצועית גבוהה ולערכים של האתיקה המקצועית, בתעשיית הביטוח והציבור בישראל.

אל מול האתגרים המורכבים, שהפכו את סוכן הביטוח לאחד מהמקצועות המאתגרים והמעניינים בישראל, שואפת המכללה להעניק לתלמידיה תמהיל עשיר של ידע, כלים ומיומנויות להצלחה בסביבת העבודה.

בתוכנית שלפניך הושקעה מחשבה רבה וגויסו מיטב המרצים במטרה לתרום בצורה המרבית והמיטבית להכשרתך ולפתיחת חלון הזדמנויות מקצועיות רחב ביותר עבורך. מקצועיות ומקצוענות - אלה שתי התכונות שייסעו לבדל עצמך בענף, ואלה גם הערכים המוספים אותם אנו מבקשים להעניק לך כאן, אצלנו.

כמי שמלווה את המכללה מיום היווסדה ובמשך שני העשורים האחרונים, וכיום עומד בראשה, אני מאחל לך לימודים פוריים והצלחה רבה.

 

 

                                                                   בכבוד רב
                                                                                              לוי יצחק רחמני                                                                                                                     

נשיא המכללה                                                                   
 

אודות > דברי נשיא המכללה