ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ביטוח פנסיוני > קורס ביטוח פנסיוני תל אביבתל-אביב
קורס ביטוח פנסיוני - מערך לימודים
 
התחלה - 1.6.2011 (בוקר)

 

תאריך

מקצוע

ש ע ו ת

המרצה

נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד

01.06.2011
יום ד'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

הצעה והפוליסה,פוליסה אישית ועסקית,קביעת פרמיה בביטוח חיים,מושגי יסוד ביטוח חיים,ביטוחי יסוד-ריסק,מעורב, פדיון וסילוק,מעורב לכל החיים,המרה,ביטוח לכל החיים עם זמן תשלום קצוב.
הצעה והפוליסה,פוליסה אישית ועסקית,קביעת פרמיה בביטוח חיים,מושגי יסוד ביטוח חיים,ביטוחי יסוד-ריסק,מעורב, פדיון וסילוק,מעורב לכל החיים,המרה,ביטוח לכל החיים עם זמן תשלום קצוב.

05.06.2011
יום א'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

ביטוחי יסוד-גימלא,עדיף,פוליסות 2004,שינויים בפוליסות ביטוח החיים ב 2007.כיסויים נוספים-ריסק נוסף,יחדיו,הכנסה למשפחה,מוות מתאונה,נכות מתאונה,הרחבות.

09.06.2011
יום ה'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

תרגול ביטוחי יסוד,כיסויים נוספים-שחרור +אובדן כושר עבודה,הצמדות בביטוח חיים.מדד חצי שנתי,מדד חודשי,מדד משוקלל,פוליסה משתתפת ברווחים.

12.06.2011
יום א'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

תרגיל כיסויים נוספים,ביטוח שותפים+אנשי מפתח,נספחי מפקח-הלוואות סוכנים,טוויסטינג,סייג למצב רפואי קודם,שינויים בביטוח קבוצתי.

15.06.2011
יום ד'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

קופות הגמל בישראל-מיסוי פנסיוני,סעיפים 45 א' ,47 ב',32(14),משיכת כספי תגמולים הוניים,תיקון 3- העולם החדש  מ 2008

19.06.2011
יום א'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

ביטוחי מנהלים שכירים, תקציב,חלוקה לפי יעוד-פיצויים,תגמולים,א.כ.ע
תקנה 45,ערך פדיון מיוחד,חוב ותק פיצויים,משיכת כספי פיצויים-רצף זכויות פיצויים,רצף קצבה,פריסה

22.06.2011
יום ד'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

ביטוח מנהלים שכירים המשך- סעיף 14,ביטוח מנהלים בעלי שליטה. חברת מעטים,מיהו חבר,מיהו בעל שליטה,מסלולי השקעה לבעל שליטה-פיצויים או תגמולים,ההבדלים בין בעל שליטה ושכיר, תירגול ביטוחי מנהלים שכירים ובעלי שליטה

26.06.2011
יום א'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

קרנות הפנסיה בישראל.מושגי יסוד בפנסיה,פנסית יסוד,פנסיה מקיפה,המצב עד 1995,.

29.06.2011
יום ד'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

המשך קרנות פנסיה- הסדר קרנות הפנסיה  2003,התקנון האחיד .פנסיה חדשה,פנסיה משלימה, ,

03.07.2011
יום א'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

פנסיה תקציבית,העברת כספים בין קופות ,פנסיית חובה,

06.07.2011
יום ד'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

תירגול קרנות הפנסיה,ביטוחי בריאות,חוק בריאות ממלכתי, ביטוח רפואי פרטי,מחלות קשות,השתלות וטיפולים מיוחדים.ביטוח סיעודי

 

 
 
 

תאריך

מקצוע

ש ע ו ת

המרצה

נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד

10.07.2011
יום א'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

מבחן אמצע כולל פתרון

13.07.2011
יום ד'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

תרגולים  בית

17.07.2011
יום א'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

תרגולים בית

20.07.2011
יום ד'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

תרגולים כיתה ובית

24.07.2011
יום א'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

תרגולים, חוק איסור הלבנת הון,חוק היעוץ

27.07.2011
יום ד'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

תרגולים בית

31.07.2011
יום א'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

תרגולים כיתה ובית

03.08.2011
יום ד'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

תרגולים, חוק הניוד

07.08.2011
יום א'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

שחזורי מבחנים

10.08.2011
יום ד'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

שחזורי מבחנים

14.08.2011
יום א'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

שחזורי מבחנים, מסמך הנמקה

17.08.2011
יום ד'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

שחזורי מבחנים

21.08.2011
יום א'

ביטוח פנסיוני

09:00-11:15
11:30-13:00

יניב טל

שחזורי מבחנים, סיכום

מועד הבחינה נקבע ע"י משרד האוצר  והוא 24.08.2011
 
להזכירך, לפי נוהל של משרד האוצר הגשה לבחינה הינה אישית בלבד. לפיכך,

המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

 
נא לדאוג להרשמתך לבחינה במועד הנ"ל!
להרשם לבחינות של המפקח על הביטוח ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.mof.gov.il