ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ביטוח פנסיוני > קורס ביטוח פנסיוני כללי

 קורס רפרנטים במשרד סוכן הביטוח הפנסיוני 2014 
רשימה כללית ותיאור הקורס

 

 

מס'שם הקורסמועד הפתיחהשעות 
לימוד
מיקוםמס' מפגשים
כולל בחינות
שעות
לימוד
מועד הסיום
        
1.קורס לרפרנטים בביטוח פנסיוני08.11.15אחה"צתל-אביב46250יוני 2016
 

 
הערות:
 
1. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. יתקבלו הפונים הראשונים
    עד למכסה .
 2.ייתכנו שינויים במועדי הקורסים. 
 
 
מטרת הקורס היא הכשרת התלמידים לעבודה המקצועית בתפקידיהם בחברות וסוכנויות או במחלקות ביטוח בתאגידים שונים ביטוח בענף ביטוח פנסיוני. חלק מהלימודים יתבצע במתכונת של סדנה בה ייקחו המשתתפים חלק פעיל, תוך קיום דיוניםעבודה בקבוצות והטעמת הנלמד ע"י ביצוע תרגילים וסימולציות. התלמידים מפתחים הבנה מקיפה של התיאוריה וקשר שלה לעשייה, מקבלים כלים מעשיים ומיומנות מקצועית לעבודתם היומיומית
 
הנושאים העיקריים

 

תכנון ביטוח פנסיונייסודות הביטוח
הרקע המתמטידיני ביטוח
הרקע המשפטיתכניות הביטוח
ביטוח משנהביטוח חיים והמיסוי
השקעות והלוואותביטוח מנהלים ובעלישליטה
ביטוחי בריאות וסיעודהפוליסה המשתתפת ברווחים
שילובים פנסיונריםביטוח (ריזיקו) קיבוצי
סדנאות הכר סדנאות האלטרנטיבות הסוציאליות