ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ביטוח פנסיוני > קורס ביטוח פנסיוני תל אביבתל-אביב
קורס ביטוח פנסיוני - מערך לימודים
 
התחלה - 13.12.2011 (אחה"צ)
 

 

 
 
  


ת א ר י ך ש ע ו ת ה מ ר צ ה
 
נ ו ש א י    ל י מ ו ד
       
13.12.2010
יום ב'
16:00-18:15
18:30-20:00
יניב טל הצעה והפוליסה,פוליסה אישית ועסקית,קביעת פרמיה בביטוח חיים,מושגי יסוד ביטוח חיים,ביטוחי יסוד-ריסק,מעורב, פדיון וסילוק,מעורב לכל החיים,המרה,ביטוח לכל החיים עם זמן תשלום קצוב.
הצעה והפוליסה,פוליסה אישית ועסקית,קביעת פרמיה בביטוח חיים,מושגי יסוד ביטוח חיים,ביטוחי יסוד-ריסק,מעורב, פדיון וסילוק,מעורב לכל החיים,המרה,ביטוח לכל החיים עם זמן תשלום קצוב.

 
15.12.2010
יום ד'
16:00-18:15
18:30-20:00
יניב טל ביטוחי יסוד-גימלא,עדיף,פוליסות 2004,שינויים בפוליסות ביטוח החיים ב 2007.כיסויים נוספים-ריסק נוסף,יחדיו,הכנסה למשפחה,מוות מתאונה,נכות מתאונה,הרחבות.
20.12.2010
יום ב'
16:00-18:15
18:30-20:00
יניב טל תרגול ביטוחי יסוד,כיסויים נוספים-שחרור +אובדן כושר עבודה,הצמדות בביטוח חיים.מדד חצי שנתי,מדד חודשי,מדד משוקלל,פוליסה משתתפת ברווחים.
22.12.2010
יום ד'
16:00-18:15
18:30-20:00
יניב טל תרגיל כיסויים נוספים,ביטוח שותפים+אנשי מפתח,נספחי מפקח-הלוואות סוכנים,טוויסטינג,סייג למצב רפואי קודם,שינויים בביטוח קבוצתי.
27.12.2010
יום ב'
16:00-18:15
18:30-20:00
יניב טל קופות הגמל בישראל-מיסוי פנסיוני,סעיפים 45 א' ,47 ב',32(14),משיכת כספי תגמולים הוניים,תיקון 3- העולם החדש  מ 2008
 
30.12.2010
יום ה'
16:00-18:15
18:30-20:00
יניב טל ביטוחי מנהלים שכירים, תקציב,חלוקה לפי יעוד-פיצויים,תגמולים,א.כ.ע
תקנה 45,ערך פדיון מיוחד,חוב ותק פיצויים,משיכת כספי פיצויים-רצף זכויות פיצויים,רצף קצבה,פריסה
03.01.2011
יום ב'
16:00-18:15
18:30-20:00
יניב טל ביטוח מנהלים שכירים המשך- סעיף 14,ביטוח מנהלים בעלי שליטה. חברת מעטים,מיהו חבר,מיהו בעל שליטה,מסלולי השקעה לבעל שליטה-פיצויים או תגמולים,ההבדלים בין בעל שליטה ושכיר, תירגול ביטוחי מנהלים שכירים ובעלי שליטה
06.01.2011
יום ה'
16:00-18:15
18:30-20:00
יניב טל קרנות הפנסיה בישראל.מושגי יסוד בפנסיה,פנסית יסוד,פנסיה מקיפה,המצב עד 1995,.
10.01.2011
יום ב'
16:00-18:15
18:30-20:00
יניב טל המשך קרנות פנסיה- הסדר קרנות הפנסיה  2003,התקנון האחיד .פנסיה חדשה,פנסיה משלימה, ,
13.01.2011
יום ה'
16:00-17:30
17:45-20:00
יניב טל
 
פנסיה תקציבית,העברת כספים בין קופות ,פנסיית חובה,
 
17.01.2011
יום ב'
16:00-18:15
18:30-20:00
יניב טל תירגול קרנות הפנסיה,ביטוחי בריאות,חוק בריאות ממלכתי, ביטוח רפואי פרטי,מחלות קשות,השתלות וטיפולים מיוחדים.ביטוח סיעודי
 
 
 
 
  
   
נא לשים לב:
1. כל שיעורי הקורס יתקיימו בימי ב' ו-הי למעט 2 המפגשים (15.12.2010,
    22.12.2010) אשר ייערכו בימי ד'.
2. כל שיערי הקורס יתקיימו במכללה לפיננסים וביטוח (רח' המסגר 18, תל-אביב)
    למעט 5 השיעורים האחרונים (החל מתאריך 10.02.2011) אשר יערכו בבנין של
    מכללת תל-אביב לשעבר (רח' יגאל אלון 30, תל-אביב).