ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

                            קורס חד-שנתי להכשרה בתחום ביטוח פנסיוני 


מטרת הקורס היא הכשרת התלמידים לעבודה המקצועית בתפקידיהם בחרות וסוכנויות או במחלקות ביטוח בתאגידים שונים ביטוח בענף ביטוח פנסיוני. חלק מהלימודים יתבצע במתכונת של סדנה בה ייקחו המשתתפים חלק פעיל, תוך קיום דיונים, עבודה בקבוצות והטעמת הנלמד ע"י ביצוע תרגילים וסימולציות. התלמידים מפתחים הבנה מקיפה של התיאוריה וקשר שלה לעשייה, מקבלים כלים מעשיים ומיומנות מקצועית לעבודתם היומיומית.
 

          תכנון ביטוח פנסיוני          יסודות הביטוח
          הרקע המתמטי          דיני ביטוח
          הרקע המשפטי           תכניות הביטוח
          ביטוח משנה           ביטוח חיים והמיסוי
          השקעות והלוואות           ביטוח מנהלים ובעלי שליטה
          ביטוחי בריאות וסיעוד           הפוליסה המשתתפת ברווחים
          שילובים פנסיונרים           ביטוח (ריזקו) קיבוצי
          סדנאות           הכרת האלטרנטיבות הסוציאליות
 

          
סה"כ 228 שעות אקדמיות

במהלך הלימודים  יחויבו התלמידים ב- 6 בחינות.
הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע בין השעות 16:00-19:15.  
 

הכשרת עובדי חברות וסוכנויות ביטוח > קורס שנתי להכשרה בביטוח פנסיוני > קורס חד שנתי מידע כללי