ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

סטטיסטיקה ומימון > קורס סטטיסטיקה ומימון ירושלים

ירושלים
קורס מימון
תוכנית לימודים

  תאריך נ ו ש א      ה מ פ ג ש
 
שעות המרצה
  13.02.2012
יום ב'
ריביות, היוון והצמדות 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
  20.02.2012
יום ב'
ריביות, היוון והצמדות 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
  27.02.2012
יום ב'
הלוואות (לוחות סילוקין) ותזרימים 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
  05.03.2012
יום ב'
אג"ח 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
  12.03.2012
יום ב'
בוחן מסכם – מימון חלק ראשון 17:00-19:15
19:30-21:00
המרצה ייקבע בעתיד
19.03.2012
יום ב'
בדיקת כדאיות השקעה והשוואה בין השקעות בתנאי וודאות 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד  
  26.03.2012
יום ב'
  השקעות בתנאי אי ודאות – נכסים מסוכנים
בחירת נכסים
שילוב נכסים ויצירת תיק השקעות

 
16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
  02.04.2012
יום ב'
מודל CAPM 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
  09.04.2012
יום ב'
 מודל CAPM 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
  16.04.2012
יום ב'
מבחן מסכם   – מועד א' + תרגול
 
חזרות ותרגולים
16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
  23.04.2012
יום ב'
השלמות, חזרות ותרגולים 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
  30.04.2012
יום ב'
מבחן מסכם   – מועד ב' + תרגול
 
חזרות ותרגולים
16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
  07.05.2012
יום ב'
מרתון (סטטיסטיקה + מימון)
 
חזרות ותרגולים
16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
 

 

נא לשים לב !
1. המרצה בקורס – מטעם חברת "אורין–שפלטר – השכלה פיננסית בע"מ".
2. כל שיעורי הקורס יתקיימו בימי ב'.
3. לאחר פרסום מועדי הבחינות ע"י רשות לניירות ערך ייתכנו שינויים במהלך
    הקורס.

 

קורס סטטיסטיקה
תכנית לימודים
 

תאריך
 
נושא המפגש פירוט הנושא שעות המרצה
29.02.2012
יום ד'
קומבינטוריקה
 
 • דגימה סדורה עם חזרה
 • סידורים בשורה
 • בחירת תת קבוצה סדורה/לא סדורה

סידור במעגל סוגי התפלגויות.

16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
07.03.2012
יום ד'
הסתברות   
 
טרנס' ליניארית

 
 • מבוא ופונקציית ההסתברות
 • קבוצות וריבוע הקסם
 • הסתברות מותנה
 • דיאגרמת עצים
 • תחולת ושונות בהסתברות
 • מדדי פיזור- שונות וסטיית תקן. מציאת ממוצע וסטיית תקן במחשבון.
 • טרנספורמציה ליניארית של משתנה אקראי

ציוני תקן

16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
14.03.2012
יום ד'
סטטיסטיקה תיאורית
 
 • ערכים מרכזיים בסטטיסטיקה תיאורית-שכיח, חציון ותוחלת/ממוצע של משתנה אקראי סטטיסטי – בדיד ורציף.
 • תחום בין רבעוני וערכי חלוקה.
16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
21.03.2012
יום ד'
התפלגות נורמאלית
 • ערכי חלוקה
 • חישוב תחום
16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע
28.03.2012
יום ד'
שני משתנים
 
 • קשר ליניארי בין 2 משתנים: קוואריאנס (שונות משותפת)  ומקדם מתאם,

הבנת המודל של רגרסיה פשוטה

16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
04.04.2012
יו0 ד'
שני משתנים - המשך
 • ניבוי באמצעות רגרסיה
 • מקדם המתאם כמסביר של חלק מהשונות במדגם
16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
11.04.2012
יום ד'
  חזרות ותרגילים 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע
16.04.2012
יום ב'
הבוחן המסכם – מועד א' + תרגול
חזרות ותרגול
16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע
30.04.2012
יום ב'
הבוחן המסכם – מועד א' + תרגול
חזרות ותרגול
16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע
02.05.2012
יום ד'
מרתון
חזרות ותרגילים
16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע

מועד הבחינה ייקבע ע"י הרשות לניירות ערך
להזכירך, לפי נוהל של הרשות לניירות ערך הגשה לבחינה הינה אישית בלבד.

לפיכך, המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

נא לדאוג להרשמתך לבחינה
להרשם לבחינה הנ"ל ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.isa.gov.il

 

נא לשים לב !
1. המרצה בקורס – מטעם חברת "אורין–שפלטר – השכלה פיננסית בע"מ".
2. כל שיעורי הקורס יתקיימו בימי ד'  למעט 2 ההרצאות:
     16.04.2012 – יום ב'.
     30.04.2012 – יום ב'
3. לאחר פרסום מועדי הבחינות ייתכנו שינויים במהלך הקורס.