ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

סטטיסטיקה ומימון > קורס סטטיסטיקה ומימון תל אביב

תל-אביב
קורס מימון
תוכנית לימודים
  תאריך נ ו ש א      ה מ פ ג ש
 
שעות המרצה
  25.08.2011
יום ה'
ריביות, היוון והצמדות 09:30-11:45
12:00-13:30
יואב דוידוביץ
  01.09.2011
יום ה'
ריביות, היוון והצמדות 09:30-11:45
12:00-13:30
יואב דוידוביץ
  08.09.2011
יום ה'
הלוואות (לוחות סילוקין) ותזרימים 09:30-11:45
12:00-13:30
יואב דוידוביץ
  12.09.2011
יום ב'
אג"ח 09:30-11:45
12:00-13:30
יואב דוידוביץ
  15.09.2011
יום ה'
בוחן מסכם – מימון חלק ראשון 09:30-11:45
12:00-13:30
יואב דוידוביץ
22.09.2011
יום ה'
בדיקת כדאיות השקעה והשוואה בין השקעות בתנאי וודאות 09:30-11:45
12:00-13:30
יואב דוידוביץ
  03.10.2011
יום ב'
  השקעות בתנאי אי ודאות – נכסים מסוכנים
בחירת נכסים
שילוב נכסים ויצירת תיק השקעות
09:30-11:45
12:00-13:30
יואב דוידוביץ
  06.10.2011
יום ה'
מודל CAPM 09:30-11:45
12:00-13:30
יואב דוידוביץ
  17.10.2011
יום ב'
 מודל CAPM 09:30-11:45
12:00-13:30
יואב דוידוביץ
  24.10.2011
יום ב'
מבחן מסכם   – מועד א' + תרגול
 
חזרות ותרגולים
09:30-11:00
11:15-12:45
13:00-14:30
יואב דוידוביץ
  27.10.2011
יום ה'
השלמות, חזרות ותרגולים 09:30-11:45
12:00-13:30
יואב דוידוביץ
  03.11.2011
יום ה'
מבחן מסכם – מועד ב' + תרגול
 
חזרות ותרגולים
09:30-11:00
11:15-12:45
13:00-14:30
יואב דוידוביץ
  10.11.2011
יום ה'
מרתון
 
חזרות ותרגולים
09:30-11:45
12:00-13:30
יואב דוידוביץ
 
 
נא לשים  לב:
1. כל שיעורי הקורס יתקיימו בימי ב' או ה'.
2. כל שיעורי הקורס יתקיימו בין השעות 09:30-13:30 למעט מועדי הבחנים
   (24.10.2011 ו- 03.11.2011) אשר יערכו בין השעות 09:30-14:30.
3. לאחר פרסום מועד הבחינה ע"י משרד האוצר ייתכנו שינויים במהלך הקורס.
 
קורס סטטיסטיקה
תכנית לימודים
 
תאריך
 
נושא המפגש פירוט הנושא שעות המרצה  
29.08.2011
יום ב'
קומבינטוריקה
 
 • דגימה סדורה עם חזרה
 • סידורים בשורה
 • בחירת תת קבוצה סדורה/לא סדורה
סידור במעגל סוגי התפלגויות.
09:30-11:45
12:00-13:30
אוסנת נחמיאס  
05.09.2011
יום ב'
הסתברות   
 
טרנס' ליניארית

 
 • מבוא ופונקציית ההסתברות
 • קבוצות וריבוע הקסם
 • הסתברות מותנה
 • דיאגרמת עצים
 • תחולת ושונות בהסתברות
 • מדדי פיזור- שונות וסטיית תקן. מציאת ממוצע וסטיית תקן במחשבון.
טרנספורמציה ליניארית של משתנה אקראי
09:30-11:45
12:00-13:30
אוסנת נחמיאס  
19.09.2011
יום ב'
סטטיסטיקה תיאורית
 
 • ערכים מרכזיים בסטטיסטיקה תיאורית-שכיח, חציון ותוחלת/ממוצע של משתנה אקראי סטטיסטי – בדיד ורציף.
 • תחום בין רבעוני וערכי חלוקה.
09:30-11:45
12:00-13:30
אוסנת נחמיאס  
26.09.2011
יום ב'
התפלגות נורמאלית
 • ערכי חלוקה
 • חישוב תחום
09:30-11:45
12:00-13:30
אוסנת נחמיאס  
10.10.2011
יום ב'
שני משתנים
 
 • קשר ליניארי בין 2 משתנים: קוואריאנס (שונות משותפת)  ומקדם מתאם,
הבנת המודל של רגרסיה פשוטה
09:30-11:45
12:00-13:30
אוסנת נחמיאס  
24.10.2011
יום ב'
הבוחן המסכם – מועד א' + תרגול
 
חזרות ותרגול
09:30-11:00
11:15:12:45
13:00-14:30
אוסנת נחמיאס
31.10.2011
יום ב'
שני משתנים - המשך
 • ניבוי באמצעות רגרסיה
 • מקדם המתאם כמסביר של חלק מהשונות במדגם
אוסנת נחמיאס אוסנת נחמיאס  
02.11.2011
יום ד'
בוחן
 • בוחן סטטיסטיקה
אוסנת נחמיאס אוסנת נחמיאס  
03.11.2011
יום ה'
הבוחן המסכם – מועד ב' + תרגול
חזרות ותרגול
09:30-14:30
 
אוסנת נחמיאס  
07.11.2010
יום ב'
מרתון
חזרות ותרגילים
09:30-11:45
12:00-13:30
אוסנת נחמיאס  
מועד הבחינה נקבע ע"י הרשות לניירות ערך והוא 08.11.2010
להזכירך, לפי נוהל של הרשות לניירות ערך הגשה לבחינה הינה אישית בלבד.

לפיכך, המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

המועד האחרון להרשמה הוא 11.10.2010
להרשם לבחינה הנ"ל ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.isa.gov.il