ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

סטטיסטיקה ומימון > קורס סטטיסטיקה ומימון תל אביב

תל אביב
קורס מימון
תוכנית לימודים
  תאריך נ ו ש א      ה מ פ ג ש
 
שעות המרצה
  09.02.2011
יום ד'
ריביות והיוון 16:00-18:15
18:30-20:00
אבי אבידן
  16.02.2011
יום ד'
עקרונות ההיוון ותרגול ריביות 16:00-18:15
18:30-20:00
אבי אבידן
  23.02.2011
יום ד'
הלוואות (לוחות סילוקין) ותרגול עקרונות ההיוון 16:00-18:15
18:30-20:00
אבי אבידן
  02.03.2011
יום ד'
אג"ח 1 ותרגול הלוואות 16:00-18:15
18:30-20:00
אבי אבידן
  09.03.2011
יום ד'
אג"ח 2 ותרגול אג"ח 16:00-18:15
18:30-20:00
אבי אבידן
23.03.2011
יום ד'
בדיקת כדאיות השקעה והשוואה בין השקעות בתנאי וודאות 16:00-18:15
18:30-20:00
אבי אבידן  
  06.04.2011
יום ד'
  הגדרת השקעה בתנאי אי וודאות ובדיקת כדאיות בתנאי אי וודאות + תרגול כדאיות השקעה בתנאי ודאות 16:00-18:15
18:30-20:00
אבי אבידן
  10.04.2011
יום א'
בניית תיק השקעות, מודל CAPM+ תרגול בדיקת כדאיות השקעה בתנאי אי ודאות 16:00-18:15
18:30-20:00
אבי אבידן
  20.04.2011
יום ד'
 מודל CAPMותרגול מודל CAPM 16:00-18:15
18:30-20:00
אבי אבידן
  22.04.2011
יום ו'
מבחן מסכם   – מועד א' + תרגול
 
חזרות ותרגולים
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
אבי אבידן
  29.04.2011
יום ו'
השלמות, חזרות ותרגולים 16:00-18:15
18:30-20:00
אבי אבידן
  04.05.2011
יום ד'
מבחן מסכם – מועד ב' + תרגול
 
חזרות ותרגולים
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
אבי אבידן
  11.05.2011
יום ד'
מרתון
 
חזרות ותרגולים
09:00-11:15
11:30-13:00
אבי אבידן
 
 
נא לשים לב:
 
1. כל שיעורי הקורס יתקיימו בימי ד' או ה' למעט שתי ההרצאות (10.04.11 ו-
    17.04.11) אשר ייערכו בימי א.'
2 כל שיעורי הקורס יתקיימו בשעות אחה"צ למעט ההרצאה האחרונה (11.05.11)
   אשר תיערך בשעות הבוקר.
 
 
קורס סטטיסטיקה
תכנית לימודים
 
תאריך
 
נושא המפגש פירוט הנושא שעות המרצה
16.03.2011
יום ד'
מבוא+
סטטיסטיקה תיאורית

 
 • סוגי התפלגויות.
 • ערכים מרכזיים בסטטיסטיקה תיאורית-שכיח, חציון ותוחלת/ממוצע של משתנה אקראי סטטיסטי – בדיד ורציף.
 • תחום בין רבעוני וערכי חלוקה.
16:00-18:15
18:30-20:00
כרמית שפלטר
27.03.2011
יום א'
טרנס' ליניארית
התפלגות נורמאלית-ח' א'

 
 • מדדי פיזור- שונות וסטיית תקן. מציאת ממוצע וסטיית תקן במחשבון.
 • טרנספורמציה ליניארית של משתנה אקראי
 • ציוני תקן
 • התפלגות נורמאלית-חלק א'
16:00-18:15
18:30-20:00
כרמית שפלטר
03.04.2011
יום א'
התפלגות נורמאלית-ח' ב'
 • ערכי חלוקה
 • חישוב תחום
16:00-18:15
18:30-20:00
כרמית שפלטר
08.04.2011
יום ו'
קומבינטוריקה
 • דגימה סדורה עם חזרה
 • סידורים בשורה
 • בחירת תת קבוצה סדורה/לא סדורה
 • סידור במעגל
16:00-18:15
18:30-20:00
כרמית שפלטר
13.04.2011
יום ד'
הסתברות   חלק א'
 

 
 • מבוא ופונקציית ההסתברות
 • קבוצות וריבוע הקסם
 • הסתברות מותנה
דיאגרמת עצים
16:00-18:15
18:30-20:00
כרמית שפלטר
17.04.2011
יום א'
 
 • קשר ליניארי בין 2 משתנים: קוואריאנס (שונות משותפת)  ומקדם מתאם,
 • הבנת המודל של רגרסיה פשוטה
 • ניבוי באמצעות רגרסיה
מקדם המתאם כמסביר של חלק מהשונות במדגם
16:00-18:15
18:30-20:00
כרמית שפלטר
20.04.2011
יום ד'
השלמות, חזרות ותרגילים. 09:00-11:15
11:30-13:00
כרמית שפלטר
27.04.2011
יום ד'
הבוחן המסכם – מועד א' + תרגול
 
חזרות ותרגול
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
כרמית שפלטר
04.05.2011
יום ד'
הבוחן המסכם – מועד ב' + תרגול
 
חזרות ותרגול
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
כרמית שפלטר  
06.05.2011
יום ו'
 השלמות, חזרות ותרגילים 16:00-18:15
18:30-20:00
כרמית שפלטר  
מועד הבחינה נקבע ע"י הרשות לניירות ערך והוא 12.05.2011
להזכירך, לפי נוהל של הרשות לניירות ערך הגשה לבחינה הינה אישית בלבד.

לפיכך, המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

נא לדאוג להרשמתך לבחינה
להרשם לבחינה הנ"ל ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.isa.gov.il