ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

סטטיסטיקה ומימון > קורס סטטיסטיקה ומימון ירושלים

ירושלים
קורס מימון
תוכנית לימודים
  תאריך נ ו ש א      ה מ פ ג ש
 
שעות המרצה
  09.02.2011
יום ד'
ריביות והיוון 16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
  24.02.2011
יום ה'
עקרונות ההיוון ותרגול ריביות 16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
  10.03.2011
יום ה'
הלוואות (לוחות סילוקין) ותרגול עקרונות ההיוון 16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
  16.03.2011
יום ד'
אג"ח 1 ותרגול הלוואות 16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
  23.03.2011
יום ד'
אג"ח 2 ותרגול אג"ח 16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס

31.03.2011

יום ה'

בדיקת כדאיות השקעה והשוואה בין השקעות בתנאי וודאות 16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס  
  10.04.2011
יום א'
  הגדרת השקעה בתנאי אי וודאות ובדיקת כדאיות בתנאי אי וודאות + תרגול כדאיות השקעה בתנאי ודאות 16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
  13.04.2011
יום ד'
בניית תיק השקעות, מודל CAPM+ תרגול בדיקת כדאיות השקעה בתנאי אי ודאות 16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
  17.04.2011
יום א'
 מודל CAPMותרגול מודל CAPM 16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
  21.04.2011
יום ה'
מבחן מסכם   – מועד א' + תרגול
 
חזרות ותרגולים
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
אסנת נחמיאס
  28.04.2011
יום ה'
השלמות, חזרות ותרגולים 16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
  04.05.2011
יום ד'
מבחן מסכם – מועד ב' + תרגול
 
חזרות ותרגולים
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
אסנת נחמיאס
  11.05.2011
יום ד'
מרתון
 
חזרות ותרגולים
09:00-11:15
11:30-13:00
אסנת נחמיאס
 
 
נא לשים לב:
 
1. כל שיעורי הקורס יתקיימו בימי ד' או ה' למעט שתי ההרצאות (10.04.11 ו-
    17.04.11) אשר ייערכו בימי א.'
2 כל שיעורי הקורס יתקיימו בשעות אחה"צ למעט ההרצאה האחרונה (11.05.11)
   אשר תיערך בשעות הבוקר.
 
 

קורס סטטיסטיקה
תכנית לימודים

 
תאריך
 
נושא המפגש פירוט הנושא שעות המרצה
16.02.2011
יום ד'
מבוא+
סטטיסטיקה תיאורית

 
 • סוגי התפלגויות.
 • ערכים מרכזיים בסטטיסטיקה תיאורית-שכיח, חציון ותוחלת/ממוצע של משתנה אקראי סטטיסטי – בדיד ורציף.
 • תחום בין רבעוני וערכי חלוקה.
16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
03.03.2011
יום ה'
טרנס' ליניארית
התפלגות נורמאלית-ח' א'

 
 • מדדי פיזור- שונות וסטיית תקן. מציאת ממוצע וסטיית תקן במחשבון.
 • טרנספורמציה ליניארית של משתנה אקראי
 • ציוני תקן
 • התפלגות נורמאלית-חלק א'
16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
21.03.2011
יום ב'
התפלגות נורמאלית-ח' ב'
 • ערכי חלוקה
 • חישוב תחום
16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
27.03.2011
יום א'
קומבינטוריקה
 • דגימה סדורה עם חזרה
 • סידורים בשורה
 • בחירת תת קבוצה סדורה/לא סדורה
 • סידור במעגל
16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
03.04.2011
יום א'
הסתברות   חלק א'
 

 
 • מבוא ופונקציית ההסתברות
 • קבוצות וריבוע הקסם
 • הסתברות מותנה
דיאגרמת עצים
16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
06.04.2011
יום ד'
 
 • קשר ליניארי בין 2 משתנים: קוואריאנס (שונות משותפת)  ומקדם מתאם,
 • הבנת המודל של רגרסיה פשוטה
 • ניבוי באמצעות רגרסיה
מקדם המתאם כמסביר של חלק מהשונות במדגם
16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
08.04.2011
יום ו'
השלמות, חזרות ותרגילים. 09:00-11:15
11:30-13:00
אסנת נחמיאס
21.04.2011
יום ה'
הבוחן המסכם – מועד א' + תרגול
 
חזרות ותרגול
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
אסנת נחמיאס
04.05.2011
יום ד'
הבוחן המסכם – מועד ב' + תרגול
 
חזרות ותרגול
16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00
אסנת נחמיאס
08.05.2011
יום א'
 השלמות, חזרות ותרגילים 16:00-18:15
18:30-20:00
אסנת נחמיאס
מועד הבחינה נקבע ע"י הרשות לניירות ערך והוא 12.05.2011
להזכירך, לפי נוהל של הרשות לניירות ערך הגשה לבחינה הינה אישית בלבד.

לפיכך, המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

נא לדאוג להרשמתך לבחינה
להרשם לבחינה הנ"ל ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.isa.gov.il