ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

כלכלה > קורס כלכלה תל אביב

תל-אביב
קורס כלכלה
תכנית לימודים

 

 
תאריך
 
נשא המפגש פירוט הנושא שעות המרצה
12.06.2011
יום א'
יסודות במיקרו כלכלה מדע הכלכלה הפוזיטיבי, תופעת המחסור, עקומת התמורה לסוגיה השונים, יתרון יחסי ויתרון מוחלט. 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
26.06.2011
יום א'
יסודות במיקרו כלכלה עקומת הביקוש וההיצע לסוגיהן, עלויות קבועות ומשתנות. 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
10.07.2011
יום א'
יסודות במיקרו כלכלה גמישיות לסוגיהם תכונות השוואה וחישובים התנהגות הצרכן.
עקומת הביקוש לסוגיה עקומת ההיצע לסוגיה עלויות קבועות ומשתנות.
16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
17.07.2011
יום א'
יסודות במיקרו כלכלה קביעת שיווי משקל בתנאי תחרות משוכללת, פעולת המערכת הכלכלית כולה בתנאי תחרות ופתרון בעיות היסוד בכלכלה באמצעות מנגנות תחרות משוכלל. 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
24.07.2011
יום א'
  התערבות ממשלתית בשווי המוצרים על ידי מסים סובסידיה מכס וכן על ידי מחירי מינימום ומקסימום. 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
07.08.2011
יום א'
יסודות במיקרו כלכלה התערבות ממשלתית בשווי המוצרים על ידי מסים, סובסידיה, מכס וכן על ידי מחירי מינימום ומקסימום. 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
21.08.2011
יום א'
יסודות במיקרו כלכלה תחרות בלתי משוכללת (מונופול) הסיבות להוצרות מונופול קביעת.
המחיר והכמות של מונופול קרטל.
16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
28.08.2011
יום א'
  חשבונאות לאומית דוח רווח והפסד דוח 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
02.09.2011
יום ו'
יסודות במאקרו כלכלה מקורות ושימושים דוח  היווי ההון.דו"ח מקורות ושימושים והיווי הון 09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
04.09.2011
יום א'
יסודות במאקרו כלכלה קביעת התוצר במשק מרכיבי ובניית ביקוש  מצרפי שיווי המשקל במערכת מאקרו כלכלית.                             16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
11.09.2011
יום א'
  כושר הייצור והייצור בפועל הביקוש להשקעה וחסכון. 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
18.09.2011
יום א'
יסודות במאקרו כלכלה מדיניות פיסקלית ומוניטורית  שוק הכסף היצע וביקוש לכסף  הגישה המודרנית שיווי משקל השפעת שינויים בביקוש ובהיצע לכסף 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
 
 
 
 
 
 
תאריך
 
נשא המפגש פירוט הנושא שעות המרצה
25.09.2011
יום א'
יסודות בכלכלה בינלאומית מאזן התשלומים - מבנה מאזן התשלומים ורישום פעולות בו (עסקאות יבוא ויצוא) פער ויצובות מאזן התשלומים 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
02.10.2011
יום א'
 
יסודות בכלכלה בינלאומית שוק מטבע חוץ, ביקוש למטבע חוץ, עקומת ההיצע של מטבע חוץ.
שיווי המשקל במטבע חוץ, שינוי בביקוש ובהיצע של מטבע חוץ מדיניות.
16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
09.10.2011
יום א'
השלמות וחזרות שער חליפין.מרתון תרגול ופתרון בחינות חיצוניות בכלכלה. 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
16.10.2011
יום א'
  סיכום כלכלה מאקרו וכלכלה בינלאומי וחזרות 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
23.10.2011
יום א'
השלמות וחזרות הבוחן המסכם - מועד א'
 
פתרון הבוחן + תרגול
16:30-18:45
 
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
30.10.2011
יום א'
השלמות וחזרות הבוחן המסכם – מועד ב'
 

מרתון תרגול ופתרון בחינות חיצוניות בכלכלה.

16:30-18:45
 
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
02.11.2011
יום ד'
השלמות וחזרות מרתון תרגול ופתרון בחינות חיצוניות בכלכלה. 16:30-18:45
19:00-20:30
המרצה ייקבע בעתיד
מועד הבחינה ייקבע ע"י הרשות לניירות ערך
 
להזכירך, לפי נוהל של הרשות לניירות ערך הגשה לבחינה הינה אישית בלבד.

לפיכך, המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

 
נא לדאוג להרשמתך לבחינה
להרשם לבחינה הנ"ל ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.isa.gov.il
 
 

 
נא לשים לב !
 
1. כל שיעורי הקורס יתקיימו בימי א' למעט23 ההרצאות:
    - הרצאה אחת (02.09.2011) אשר תיערך ביום ו'
     - ההרצאה האחרונה (02.11.2011) אשר תיערך ביום ד'.
 
2. לאחר פרסום מועדי הבחינות ע"י רשות לניירות ערך ייתכנו שינויים במהלך
    הקורס.