ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

כלכלה > קורס כלכלה תל אביבתל-אביב
קורס כלכלה
תכנית לימודים

 


תאריך
 
נשא המפגש פירוט הנושא שעות המרצה
01.01.2012
יום א'
יסודות במיקרו כלכלה מדע הכלכלה הפוזיטיבי, תופעת המחסור, עקומת התמורה לסוגיה השונים, יתרון יחסי ויתרון מוחלט. 09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
08.01.2012
יום א'
יסודות במיקרו כלכלה עקומת הביקוש וההיצע לסוגיהן, עלויות קבועות ומשתנות. 09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
15.01.2012
יום א'
יסודות במיקרו כלכלה גמישיות לסוגיהם תכונות השוואה וחישובים התנהגות הצרכן.
עקומת הביקוש לסוגיה עקומת ההיצע לסוגיה עלויות קבועות ומשתנות.
09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
22.01.2012
יום א'
יסודות במיקרו כלכלה קביעת שיווי משקל בתנאי תחרות משוכללת, פעולת המערכת הכלכלית כולה בתנאי תחרות ופתרון בעיות היסוד בכלכלה באמצעות מנגנות תחרות משוכלל. 09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
29.01.2012
יום א'
  התערבות ממשלתית בשווי המוצרים על ידי מסים סובסידיה מכס וכן על ידי מחירי מינימום ומקסימום. 09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
05.02.2012
יום א'
יסודות במיקרו כלכלה התערבות ממשלתית בשווי המוצרים על ידי מסים, סובסידיה, מכס וכן על ידי מחירי מינימום ומקסימום. 09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
12.02.2012
יום א'
יסודות במיקרו כלכלה תחרות בלתי משוכללת (מונופול) הסיבות להוצרות מונופול קביעת.
המחיר והכמות של מונופול קרטל.
09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
19.02.2012
יום א'
  חשבונאות לאומית דוח רווח והפסד דוח 09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
26.02.2012
יום א'
יסודות במאקרו כלכלה מקורות ושימושים דוח  היווי ההון.דו"ח מקורות ושימושים והיווי הון 09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
04.03.2012
יום א'
יסודות במאקרו כלכלה קביעת התוצר במשק מרכיבי ובניית ביקוש  מצרפי שיווי המשקל במערכת מאקרו כלכלית.                             09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
11.03.2012
יום א'
  כושר הייצור והייצור בפועל הביקוש להשקעה וחסכון. 09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
18.03.2012
יום א'
יסודות במאקרו כלכלה מדיניות פיסקלית ומוניטורית  שוק הכסף היצע וביקוש לכסף  הגישה המודרנית שיווי משקל השפעת שינויים בביקוש ובהיצע לכסף 09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
             
 
 
 
 
 
 
 

תאריך
 
נשא המפגש פירוט הנושא שעות המרצה
25.03.2012
יום א'
 
יסודות בכלכלה בינלאומית מאזן התשלומים - מבנה מאזן התשלומים ורישום פעולות בו (עסקאות יבוא ויצוא) פער ויצובות מאזן התשלומים 09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
01.04.2012
יום א'
יסודות בכלכלה בינלאומית שוק מטבע חוץ, ביקוש למטבע חוץ, עקומת ההיצע של מטבע חוץ.
שיווי המשקל במטבע חוץ, שינוי בביקוש ובהיצע של מטבע חוץ מדיניות.
09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
09.04.2012
יום ב'
השלמות וחזרות שער חליפין.מרתון תרגול ופתרון בחינות חיצוניות בכלכלה. 09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
15.04.2012
יום א'
  סיכום כלכלה מאקרו וכלכלה בינלאומי וחזרות 09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
22.04.2012
יום א'
השלמות וחזרות הבוחן המסכם - מועד א'
 
פתרון הבוחן + תרגול
09:30-11:45
 
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
29.04.2012
יום א'
השלמות וחזרות הבוחן המסכם – מועד ב'
 
מרתון תרגול ופתרון בחינות חיצוניות בכלכלה.
09:30-11:45
 
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
02.05.2011
יום ד'
השלמות וחזרות מרתון תרגול ופתרון בחינות חיצוניות בכלכלה. 09:30-11:45
12:00-13:30
אסנת נחמיאס
מועד הבחינה ייקבע ע"י הרשות לניירות ערך
 
להזכירך, לפי נוהל של הרשות לניירות ערך הגשה לבחינה הינה אישית בלבד.

לפיכך, המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

 
נא לדאוג להרשמתך לבחינה
להרשם לבחינה הנ"ל ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.isa.gov.il