ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

מיזוגים ורכישות בתחום הביטוחההשתלמות מיועדת להרחיב ידע בהיבטים הכלכליים והמשפטיים של מיזוגים בענף הביטוח ולתת לסוכן הביטוח כלים מעשיים להערכת כדאיות ולמהלכים המעשיים בביצוע רכישת תיק הביטוח ו/או מיזוג.


נושאי לימוד עיקריים:

-  מודלים של מיזוג:סוכנות משותפת, סוכן משנה, חברה בע"מ, התמזגות לסוכנות קיימת.
-  הביטים משפטיים: הבעלות על תיק הביטוח, אחריות מקצועית, חבות בעלים, חוזים והסכמים, קליטת תיק הביטוח,הסכמי עמלות.
-  נתונים המשפיעים על שווי הסוכנות, השיעור שנרכש (שליטה כן/לא),תקופת הליווי והשכר בגינה, מקדמים מקובלים לשווי סוכנות ביטוח (מקדמי רווחיות מקדמי עמלות).
- חישובים אקטואריים, היבטי מיסוי – מה מוכרים, מוניטין, רשימת לקוחות, הכנסת פירות עתידית, מגבלות הערכת השווי.
פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב!

המגמה להעשרה מקצועית > מיזוגים ורכישות בתחום הביטוח