ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

  ביטוח נזק תוצאתי ("אובדן רווחים")אחד מסוגי הביטוח בו רב הנסתר על הנגלה הינו ביטוח נזק תוצאתי המכונה בפי רבים ביטוח אובדן רווחים. חלק מהסוכנים אינם יודעים כיצד להחיל כיסוי ביטוחי זה ולפי כך נמנעים ממנו, וחלק מהסוכנים שכן עורכים ביטוח מסוג זה שוגים לעיתים בסכומי הביטוח, תקופת השיפוי והתאמת סעיפים ללקוח. מטרת השתלמות לרענן את הידע בתחום זה כולל תרגול מעשי בביטוח מפעל מרוויח, מפעל מפסיד ומוסד ללא כוונות רווח. הבנת הביטוח והדכים ליישומו יאפשרו לסוכנים להעמיק את הכיסוי ולהגדיל את היקף התיק הלקוחות.


נושאי לימוד עיקריים:

- דו"ח עו"ש עמלות.
- הפוליסות הנפוצות בארץ.
- ביטוח נזקים תוצאתיים באמצעות פוליסת אש.
- ביטוח נזקים תוצאותיים באמצעות פוליסות.
- דו"חות ביטוח כללי וביטוח חיים.
- מיוחדת  (לדוגמא: ביטול מופעים).
- ביטוח נזקים תוצאתיים באמצעות פוליסה.
- פוליסה לביטוח נזק תוצאתי, כיסויים וחריגים.
- קביעת סכום ותקופת הביטוח.
פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב!

המגמה להעשרה מקצועית > ביטוח נזק תוצאתי