ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ביטוחי בריאות והסיעודענף ביטוחי בריאות מהווה מרכיב חשוב וגדל בסל המוצרים של חברות הביטוח ושל הסוכנים.השתלמות זו מיועדת להקנות הבנה ומיומנות נרחבים לפעילות בתחום עתיר פוטנציאל זה.ההשתלמות תועבר ע"י בכירי המרצים בענף, ממשרד הבריאות, מקופות החולים, מחברות הביטוח ומענף סוכני הביטוח.


נושאי לימוד עיקריים:

- חוק ביטוח בריאות ממלכתי נקודות התורפה של החוק.
- כלכלת בריאות.
- השב"נים (שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים).
- ביטוחי הבריאות הפרטיים.
- הביטוחים הסיעודיים.
- חיתום וטיפול בתביעות.
- הפוטנציאל השיווקי.
- כדאיות לסוכן הביטוח וכלים למכירה.
- סקירה כללית של מדיניות הבריאות.
פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב!

המגמה להעשרה מקצועית > ביטוח בריאות וסיעוד