ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

                                                ביטוחים הנדסיים


ההשתלמות מיועדת לסוכני ביטוח בענף ביטוח כללי אשר מעוניינים להעמיק ולהרחיב ידע בנושאי ביטוח הנדסי. בהשתלמות יפורטו פוליסות לביטוח הנדסי: פוליסת שבר מכני, פוליסת עבודות קבלנים, פוליסת צ.מ.ה. ופוליסת לציוד אלקטרוני.


נושאי לימוד עיקריים:

- ביטוח קבלנים.
- ביטוח הפרואקט עם ההרחבות המקובלות בענף.
- ביטוח צד שלישי קבלנים.
- ביטוח מעבדים כחלק מביטוח קבלנים.
- ביטוח אובדן רווחים עתידי.
- ביטוח הקמה.
- ביטוח שבר מכני.
- ביטוח אלקטרוני כולל נזק תוצאתי.
- ביטוח צ.מ.ה.

פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב!

המגמה להעשרה מקצועית > ביטוח הנדסיים