ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

                                                 משכנתא


לאור שינויים רבים ומשמעותיים המתחוללים בעולם חשוב לכל סוכן להכיר תחומים חדשים הרלוונטיים לשיפור השירות הניתן ללקוחותיו ולהגדלת הכנסתו האישית של הסוכן.
 

 

במסגרת הרחבת פלטפורמות המוצרים המוצעים ע"י סוכן הביטוח המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני ביטוח בישראל מציעה לסוכני הביטוח השתלמות בנושא.


ההשתלמות מיועדת לציבור רחב של סוכני ביטוח המעוניינים להרחיב את פעילותם בתחומים חדשים. אנו סבורים שמעורבותו של סוכן הביטוח בעולם המשכנתאות תאפשר לו הן הרחבת ידיעותיו והן הכנסה נוספת.


נושאי לימוד עיקריים:

- המשכנתא כמנוף פיננסי.
- כיצד לוקחים משכנתא?
- מה בין הלוואה מסחרית רגילה למשכנתא?
 
- שוק המשכנתאות בישראל.
- בנקים וחברות הביטוח.
- מנוף לעסקים נוספים.
- מעורבות הסוכן בתחום המשכנתא.
- הגברת הקשר עם הלקוחות.
- הרחבת מאגר הלקוחות.פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב
!