ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

לקחים מעשיים מפסיקות בתי המשפט בתחום הביטוח
ההשתלמות תקנה לחברי לשכה את הידע והיכולת להתמודד עם בעיות משפטיות בעבודתם היומיומית עם המבוטחים, תאפשר להתעדכן בפסיקות המשמעותיות האחרונות של בתי המשפט בתחום הביטוח.


נושאי לימוד עיקריים:

עריכת הסכם:
-  עריכת הסכם נכון בין סוכן הביטוח לבין חברת ביטוח.
-  עריכת הסכם בין סוכן הביטוח/סוכנות לביטוח לבין סוכן משנה.

אחריות מקצועית של סוכן הביטוח:
- מערכת יחסים מבוטח- סוכן- חברה - היבט משפטי.
- סוגיות בביטוח פנסיוני.
- סוגיות בביטוח כללי.

פטירתו (חס וחלילה ) של סוכן הביטוח:
- היבטים משפטיים.
- למי ניתן לשלם עמלות.
- למי שייכות מניות תאגיד.
- למי שייכים הלקוחות.
פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב!

המגמה להעשרה מקצועית > הביטים לקחים מעשיים