ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

היבטים משפטיים בעבודת סוכן הביטוח
חובותיו של סוכן הביטוח בעידן החדש, מצריכות אותו לידע ולהבנה משפטית רבים מבעבר. מטרת ההשתלמות להקנות מושגים בסיסיים הקשורים והשלובים בהיבטים משפטיים של עבודת הסוכן. וכן להעניק כלים משופרים לפעילותם של סוכני ביטוח ועובדים במשרדם.


נושאי לימוד עיקריים:

- חובת הנאמנות הכפולה והשלכותיה החוקית.
- מעמדו של הסוכן בקשר לחובת הגילוי.
- חובת הגילוי של המבטח והסוכן כלפי המבוטח.
- יחסי סוכן - חברה •יחסי סוכן - לקוח •יחסי סוכן - סוכן.
- הסכם התקשורת בין סוכן לחברה •מעמד המשפטי של הסוכן •מכירה וקניה של תיק הביטוח.
פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב!

המגמה להעשרה מקצועית > הביטים משפטיים בעבודת סוכן ביטוח