ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

   שיווק ואמנות המכירהנושאי לימוד עיקריים:


מעמד אנשי מכירות מהלך המכירה
- קשיי איש המכירות והתמודדויות שונות.
- השתלבות בארגון.
- ניהול צוות מכירות.
- מבנה מערך המכירות ועבודה שוטפת.

טיפוח סגנון של המצליחן
- שלבי שיחת מכירה במודלים שונים.
- שפת הגוף.
- משפטי פתיחה, עצמה ומשפטי סיום.
- סוגי התנגדויות וטיפול בהן.
- גישת .here and now
- תרגול.
- הפיכת קונה ללקוח, אחזקת לקוח.
- בניית מערך שרות, "המכירה השניה".
- תקשורת בינאישית, עקרונות .t.aגישת ה- whole perspn.
- טיפוח קונים ומוכרים והיחסים ביניהם.
- מודעות עצמית.
- פרוייקטים שונים במכירה.
- חזרות, סיכום ההשתלמות.
.
מהלך ההכשרה
- רעיונות לאיתור לקוחות.
- שימוש בטלפון ותרגול.
- פסיכולוגיה של מכירה, הנעה.
- יחסי מוכר-קונה.
- מניעי קניה.
- התארגנות לעבודה, תכנית שנתית ותקופתית.
- ניהול זמן.
פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב!

המגמה להעשרה מקצועית > שיווק ואמנות המכירה