ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

שימור תיק לקוחותשימור תיק לקוחות הוא יעד מאוד חשוב בעבודתו של סוכן הביטוח. ידע ומיומנות בשיטות טיפול מעשיות יאפשרו לסוכן הביטוח לא רק לשמור על תיק לקוחות קיים אלא להעמיקו באמצעות עשיית פוליסות נוספות ללקוח קיים ולהרחיבו בהשגת לקוחות חדשים. ההשתלמות מיועדת לציבור רחב של סוכני ביטוח ותעניק להם ידע, הבנה וכלים מעשיים בנושא שימור תיק לקוחות.


נושאי לימוד עיקריים:

- השגת לקוח נוסף.
- מידע שיווקי נדרש ודרכים להשגתו.
- הגדלת "סל" מכירה במהלך הפגישה.
- פעילות כלפי לקוח בודד.
- שימור של הלקוח •פעילות כלפי קבוצת לקוחות.
פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב!

המגמה להעשרה מקצועית > שימור תיק לקוחות