ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

הכרה והבנה דו"חות עמלותסוכני הביטוח מקבלים מידי חודש מגוון דו"חות מחברות הביטוח ולא תמיד מבינים את משמעותם.עקב כך סוכנים רבים אינם יכולים לעקוב אחר הסכומים המגיעים להם.

ההשתלמות מיועדת להרחבת ההבנה במהלך חישוב עמלות וסוגי הדו"חות המוצאים ע"י חברות הביטוח, והיא תעניק לסוכני הביטוח יכולת לניתוח המשמעויות הנובעות מהדו"חות. ההשתלמות מתאימה לסוכנים שמנהלים את משרדיהם בעצמם או באמצעות פיקוח על עובדי המשרד, דבר שמחייב הכרה והבנה לעומק של דו"חות חברות הביטוח.


נושאי לימוד עיקריים:

דו"ח עו"ש עמלות.
- זיכויי עמלה.
- תשלומי עמלות.
- פרסים.
- דמי גביה.
- עמלה רגילה.
- עמלת יתר - סופר קומיסיון.
- עמלות היקף.
- עמלות פרודוקציה.

דו"חות ביטוח כללי וביטוח פנסיוני.
- דו"ח פרודוקציה.
- דו"ח פרמיות ועמלות פתוחות.
- דו"ח תפוקה שנתית (פירוט תפוקה וביטולים).
- הפרדה לביטוחי פרט ומנהלים.
- דו"ח נפרעים/משולמים.
- ההבדלים בין פרמיה משולמת לפל"מ.
- גורם פוליסה, 2N , תוספות רפואיות.
- נוסחאות שונות לביטולים.


פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב!

המגמה להעשרה מקצועית > הכרה והבנה דוחות עמולות