ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

שילובים פנסיונייםענף הביטוח הפנסיוני עבר בשנים האחרונות טלטלה רבתי, שתחילתה בחוק ההסדרים של שנת 2000, שינויים תכופים ( 2001 , 2004 ו 2007- ) במבנה הפוליסות, מיסוי רווחים בשוק ההון,הרפורמה בקרנות הפנסיה וחוקי בכר. כל אלה השפיעו - ועוד ישפיעו בהמשך השינויים הצפויים - על מערכת הביטוח הפנסיוני ועל העוסקים בנושא זה.

יותר מתמיד נדרש סוכן הביטוח העוסק בביטוח פנסיוני לרמה מקצועית גבוהה ביותר, כדי לבדל אותו מנותן שירות ייחודי ואישי, ועליו לשלוט בכל האלטרנטיבות העומדות בפני המבוטח ולהיות מסוגל להציע לו מכל סוגי המוצרים הפנסיוניים, בנוסף לידע מעמיק בכל ההיבטים הקשורים בביטוח הפנסיוני.


נושאי לימוד עיקריים:

- שינויי החקיקה הקשורים במיסוי קופות גמל: תיקונים בפקודת מס הכנסה, חיוב במס על רווחים בשוק ההון, שיעורי הפקדה בקופות על פי תקנות קופות הגמל, מגבלות משיכה מקופות, חיוב העובד במס וכו'.
- הבדלים בין סוגי הקופות מבחינת המהות ומבחינת היבטי המיסוי (קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה).
- משמעות הרפורמה בקרנות הפנסיה הותיקות והחדשות.
- חוקי בכר - חוק קופות הגמל, חוק הייעוץ וכו' - והשלכותיהם על עבודת הסוכן.
- המבחן האמיתי - פנסיה או ביטוח מנהלים? השוואת הקרנות מול הפוליסות החדשות.
- ניוד קופות גמל - האפשרי והמתוכנן.
- שילוב פטור על קצבה ופטור על הפיצויים.
- מיסוי קצבאות.פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב!

המגמה להעשרה מקצועית > שילובים פנסיונים