ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ביטוח חתמים > קורסחתמים למסלקים חיפה
קורס דו-שנתי לחתמים ומסלקי תביעות בביטוח כללי 2016-2017 
רשימה כללית ותיאור הקורס

 

מס' שם הקורס מועד הפתיחה שעות
לימוד
מיקום מס' מפגשים
כולל בחינות
שעות
לימוד
מועד הסיום
               
1. קורס דו-שנתי לחתמים בביטוח כללי (שנה א') 31.10.2016 אחה"צ תל-אביב 53 212 יולי 2017
2. קורס דו-שנתי לחתמים בביטוח כללי (שנה ב') 27.10.2016 אחה"צ תל-אביב 65 260 יולי 2017
 

 

הערות:
 
1. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. יתקבלו הפונים הראשונים
    עד למכסה .
 2.ייתכנו שינויים במועדי הקורסים.

 


הנושאים העיקריים:

מטרת הקורס היא הכשרת התלמידים לעבודה המקצועית בענף ביטוח כללי בתפקידיהם בחברות
וסוכנויות ביטוח או במחלקות ביטוח בתאגידים שונים. חלק מהלימודים יתבצע במתכונת של סדנה בה ייקחו המשתתפים חלק פעיל, תוך קיום דיונים, עבודה בקבוצות והטעמת הנלמד ע"י ביצוע תרגילים וסימולציות. התלמידים מפתחים הבנה מקיפה של התיאוריה וקשר שלה לעשייה, מקבלים כלים מעשיים ומיומנות מקצועית לעבודתם היומיומית.

 

שנת לימודים ב' שנת לימודים א'
   
סיכונים - סיקור, מניע ובטיחות יסודות הביטוח
ביטוח רכב - חובה דיני ביטוח 
ביטוח רכוב - רכוש דיני נזיקין
ביטוח רכב - תביעות ביטוח רכוש וסיכונים נלווים
ביטוח אובדן רווחים ביטוח תאונות אישיות
ביטוחי בריאות והסיעוד ביטוח הנדסי, עבודות קבלניות ועבודות הקמה
ארגון ותהליכים בחברות הביטוח ביטוח חבויות
מבוא לביטוח פנסיוני היבטים כלכליים בביטוח
יישום עקרונות חיתום - סדנא מושגי יסוד בביטוח משנה
טיפול בתביעות – סדנא מבוא לשמאות