ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

הכשרת סוכני ביטוח, משקעים ויועצים > מועד וסילבוס של קורסי גמר > קורס בביטוח רכוש וביטוח תאונות

                           קורסים "ביטוח רכוש" ו"ביטוח תאונות"
                                         מועדים ונושאים עיקריים


ביטוח רכוש 26/12/2010, 02/01/2011, 09/01, 16/01, 23/01, 30/01, 06/02, 13/02, 20/02, 23/02 ת"א  (סה"כ 10 מפגשים בין השעות 16:00-21:00 – 60 שעות אקדמיות)  
מועד הבחינה – פברואר 2011

ביטוח רכוש 19/06/2011, 26/06, 03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08  ת"א (סה"כ 10 מפגשים בין השעות 16:00-21:00 – 60 שעות אקדמיות)   
מועד הבחינה – אוגוסט 2011

ביטוח רכוש – דצמבר 2011 - מועדים מדוייקים של הקורס ייקבעו ויפורסמו לאחר פרסום ע"י המפקח על הביטוח מועדי הבחינות לשנת 2012.
===========================================================

ביטוח תאונות  27/02/2011, 01/03, 06/03, 13/03, 22/03, 27/03, 03/04, 10/04, 17/04, 15/04, 22/05 ת"א  (סה"כ 11 מפגשים בין השעות 16:00-21:00 – 66 שעות אקדמיות)                          
מועד הבחינה – מאי 2011

ביטוח תאונות  11/09/2011, 18/09, 25/09, 02/10, 09/10, 23/10, 30/10, 06/11, 13/11, 20/11, 27/11 ת"א (סה"כ 11 מפגשים בין השעות 16:00-21:00 – 66 שעות אקדמיות)                          
מועד הבחינה – נובמבר 2011

ביטוח תאונות – פברואר 2012 - מועדים מדוייקים של הקורס ייקבעו ויפורסמו לאחר פרסום ת"א ע"י המפקח על הביטוח מועדי הבחינות לשנת 2012.פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים

לאחר פרסום מועדי בחינות מדוייקים ע"י הרשות לניירות ערך ייתכנו שינויים במועדי הקורסים

הנושאים העיקריים:

ביטוח רכוש
 
עקרונות כלליים בביטוח רכוש, פוליסת אש,
סיכונים נלווים, ביטוח דירה, פוליסת נאמנות,
כספים בכספת  ובהעברה, סחורה בהעברה,
ביטוח בתי עסק, ביטוח בתי עסק – המשך,
אובדן רווחים,
ביטוחים הנדסיים - שבר מכני, קלקול מזון,
כל הסיכונים, ציוד אלקטרוני
ביטוח תאונות
 
עקרונות כלליים בביטוח חבויות ופקודת הנזיקין, פוליסת אחריות כלפי צד ג' , חוק השומרים, חוק השכירות והשאילה
תאונות אישיות וקובץ התקנות של פוליסת נוסעים לחו"ל,
ביטוח אחריות מקצועית, חוק  האחריות   למוצרים פגומים.
חוק חבות המוצר אחריות מוסכים, ביטוח לאומי וחבות מעבידים, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח רכב רכוש, ביטוח רכב חובה, חוק בריאות ממלכתי, שב"נים, חוק זכויות החולה, ביטוחי הבריאות הפרטיים