ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ניתוח נ"ע  > קורס ניתוח ניירות ערך חיפהחיפה
קורס ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים (מקצועית א')
תכנית לימודים

 

 
פתיחה –   08.03.2011                                                    רכז הקורס – יבגני אורין

 

תאריך

נושא

שעות

המרצה

פירוט הנושא

18.03.2011
יום ו'

אג"ח

09:00-11:15
11:30-13:00

יבגני אורין

מחשבון פיננסי וחישובים בסיסיים

22.03.2011
יום ג'

מעו"ף

17:15-19:30
19:45-21:15

יבגני אורין

מבוא ואסטרטגיות

25.03.2011
יום ו'

אג"ח

09:00-11:15
11:30-13:00

עדי שרון

סוגי אג"חים, תשואת החזקה ואג"ח צמודה + תרגול חישובים

29.03.2011
יום ג'

מעו"ף

17:15-19:30
19:45-21:15

אסנת נחמיאס

אסטרטגיות ותרגול

01.04.2011
יום ו'

אג"ח

09:00-11:15
11:30-13:00

יבגני אורין

אג"ח ממשלתיות, סיכוני השקעה באג"ח + תרגול תשואת החזקה ואג"ח צמודה

05.04.2011
יום ג'

 

17:15-19:30
19:45-21:15

עדי שרון

תיאום שערים

08.04.2011
יום ו'

אג"ח

09:00-11:15
11:30-13:00

עדי שרון

ערך מתואם והנפקות אג"ח + תרגול כללי

12.04.2011
יום ג'

מעו"ף

17:15-19:30
19:45-21:15

אסנת נחמיאס

תכונות האופציות

15.04.2011
יום ו'

אג"ח

09:00-11:15
11:30-13:00

עדי שרון

עקום התשואה והשפעות מאקרו כלכליות על אג"ח + תרגול סיכוני אג"ח

22.04.2011
יום ג'

מעו"ף

17:15-19:30
19:45-21:15

יבגני אורין

PCP  וחוזים עתידיים

27.04.2011
יום ד'

 

17:15-19:30
19:45-21:15

יבגני אורין

ניתוח דוחות כספיים

29.04.2011
יום ו'

 

09:00-11:15
11:30-13:00

יבגני אורין

רצף ותרגול דוחות ותיאום

03.05.2011
יום ג'

 

17:15-19:30
19:45-21:15

אסנת נחמיאס

קרנות ומיסוי

06.05.2011
יום ו'

מעו"ף

09:00-11:15
11:30-13:00

יבגני אורין

מדדי רגישות + תרגול PCPוחוזים עתידיים

11.05.2011
יום ד'

 

17:15-19:30
19:45-21:15

אסנת נחמיאס

המירים 1

13.05.2011
יום ו'

מעו"ף

09:00-11:15
11:30-13:00

יבגני אורין

מדדי רגישות

 

 
 

 

תאריך

נושא

שעות

המרצה

פירוט הנושא

 

17.05.2011
יום ג'

אג"ח

17:15-19:30
19:45-21:15

אסנת נחמיאס

תרגילי אג"ח

 

20.05.2011
יום ו'

 

09:00-11:15
11:30-13:00

עדי שרון

המירים 2

 

24.05.2011
יום ג'

תרגול

17:15-19:30
19:45-21:15

יבגני אורין

מרתון ניתוח

 

27.05.2011
יום ו'

 

09:00-11:15
11:30-13:00

אסנת נחמיאס

מדדי רגישות

 

31.05.2011
יום ג'

אג"ח

17:15-19:30
19:45-21:15

עדי שרון

מבחן אג"ח + פתרונות

 

03.06.2011
יום ו'

מעו"ף

09:00-11:15
11:30-13:00

אסנת נחמיאס

בטחונות + תרגול מדדי רגישות

 

05.06.2011
יום א'

אג"ח

17:15-19:30
19:45-21:15

יבגני אורין

תרגול אג"ח מבחינות אחרונות

 

10.06.2011
יום ו'

תרגול

09:00-11:15
11:30-13:00

עדי שרון

מבחן ללא מעו"ף

 

12.06.2011
יום א'

תרגול

17:15-19:30
19:45-21:15

יבגני אורין

מבחן מלא + פתרונות

 

14.06.2011
יום ג'

תרגול

17:15-19:30
19:45-21:15

עדי שרון

מרתון מעו"ף

 

17.06.2011
יום ו'

תרגול

09:00-11:15
11:30-13:00

עדי שרון

מרתון בחינות

 

19.06.2011
יום א'

תרגול

17:15-19:30
19:45-21:15

עדי שרון

מרתון בחינות

 

21.06.2011
יום ג'

תרגול

17:15-19:30
19:45-21:15

יבגני אורין

מרתון בחינות

 

24.06.2011
יום ו'

תרגול

09:00-11:15
11:30-13:00

עדי שרון

מרתון בחינות

 

 

מועד הבחינה נקבע ע"י הרשות לניירות והוא 26.06.2011
 
להזכירך, לפי נוהל של הרשות לניירות ערך הגשה לבחינה הינה אישית בלבד.

לפיכך, המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

 
נא לדאוג להרשמתך לבחינה
להרשם לבחינה הנ"ל ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.isa.gov.il