ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ניתוח נ"ע  > קורס ניתוח ניירות ערך תל אביבתל-אביב
 
קורס ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים (מקצועית א')
תכנית לימודים

 

 
פתיחה –  17.03.2011                                                    רכז הקורס – יבגני אורין

 

תאריך נושא שעות המרצה פירוט הנושא
17.03.2011
יום ה'
אג"ח 16:00-18:15
18:30-20:00
רונן נחמיאס מחשבון פיננסי וחישובים בסיסיים
22.03.2011
יום ג'
מעו"ף 16:00-18:15
18:30-20:00
מיכל הבדלה מבוא ואסטרטגיות
24.03.2011
יום ה'
אג"ח 16:00-18:15
18:30-20:00
יבגני אורין סוגי אג"חים, תשואת החזקה ואג"ח צמודה + תרגול חישובים
29.03.2011
יום ג'
מעו"ף 16:00-18:15
18:30-20:00
יבגני אורין אסטרטגיות ותרגול
31.03.2011
יום ה'
אג"ח 16:00-18:15
18:30-20:00
רונן נחמיאס אג"ח ממשלתיות, סיכוני השקעה באג"ח + תרגול תשואת החזקה ואג"ח צמודה
05.04.2011
יום ג'
  16:00-18:15
18:30-20:00
יבגני אורין תיאום שערים
07.04.2011
יום ה'
אג"ח 16:00-18:15
18:30-20:00
רונן נחמיאס ערך מתואם והנפקות אג"ח + תרגול כללי
12.04.2011
יום ג'
מעו"ף 16:00-18:15
18:30-20:00
יבגני אורין תכונות האופציות
14.04.2011
יום ה'
אג"ח 16:00-18:15
18:30-20:00
יבגני אורין עקום התשואה והשפעות מאקרו כלכליות על אג"ח + תרגול סיכוני אג"ח
20.04.2011
יום ד'
מעו"ף 16:00-18:15
18:30-20:00
מיכל הבדלה PCP  וחוזים עתידיים
21.04.2011
יום ה'
  16:00-18:15
18:30-20:00
מיכל הבדלה ניתוח דוחות כספיים
 
26.04.2011
יום ג'
  16:00-18:15
18:30-20:00
יבגני אורין רצף ותרגול דוחות ותיאום
28.04.2011
יום ה'
  16:00-18:15
18:30-20:00
רונן נחמיאס קרנות ומיסוי
03.05.2011
יום ג'
מעו"ף 16:00-18:15
18:30-20:00
יבגני אורין מדדי רגישות + תרגול PCPוחוזים עתידיים
05.05.2011
יום ה'
  16:00-18:15
18:30-20:00
רונן נחמיאס המירים 1
11.05.2011
יום ד'
מעו"ף 16:00-18:15
18:30-20:00
מיכל הבדלה מדדי רגישות
 

 
 

תאריך נושא שעות המרצה פירוט הנושא  
12.05.2011
יום ה'
אג"ח 16:00-18:15
18:30-20:00
יבגני אורין תרגילי אג"ח  
17.05.2011
יום ג'
  16:00-18:15
18:30-20:00
מיכל הבדלה המירים 2  
19.05.2011
יום ה'
תרגול 16:00-18:15
18:30-20:00
רונן נחמיאס מרתון ניתוח  
24.05.2011
יום ג'
  16:00-18:15
18:30-20:00
מיכל הבדלה מדדי רגישות  
26.05.2011
יום ה'
אג"ח 16:00-18:15
18:30-20:00
רונן נחמיאס מבחן אג"ח + פתרונות  
31.05.2011
יום ג'
מעו"ף 16:00-18:15
18:30-20:00
יבגני אורין בטחונות + תרגול מדדי רגישות  
02.06.2011
יום ה'
אג"ח 09:00-11:15
11:30-13:00
רונן נחמיאס תרגול אג"ח מבחינות אחרונות  
05.06.2011
יום א'
תרגול 16:00-18:15
18:30-20:00
מיכל הבדלה מבחן ללא מעו"ף  
09.06.2011
יום ה'
תרגול 16:00-18:15
18:30-20:00
מיכל הבדלה מבחן מלא + פתרונות  
14.06.2011
יום ג'
תרגול 16:00-18:15
18:30-20:00
יבגני אורין מרתון מעו"ף  
16.06.2011
יום ה'
תרגול 16:00-18:15
18:30-20:00
מיכל הבדלה מרתון בחינות  
19.06.2011
יום א'
תרגול 16:00-18:15
18:30-20:00
רונן נחמיאס מרתון בחינות  
21.06.2011
יום ג'
תרגול 16:00-18:15
18:30-20:00
מיכל הבדלה מרתון בחינות  
23.06.2011
יום ה'
תרגול 16:00-18:15
18:30-20:00
יבגני אורין מרתון בחינות  
 

מועד הבחינה נקבע ע"י הרשות לניירות והוא 26.06.2011
 
להזכירך, לפי נוהל של הרשות לניירות ערך הגשה לבחינה הינה אישית בלבד.

לפיכך, המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

 
נא לדאוג להרשמתך לבחינה
להרשם לבחינה הנ"ל ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.isa.gov.il

 

 
נא לשים לב !
 
1. כל שיעורי הקורס יתקיימו בימי ג' ו- ה' למעט 2 ההרצאות (20.04.2011,
ו-  11.05.2011) אשר ייערכו בימי ד' ועוד 2 ההרצאות (05.06.2011 ו- 19.06.2011) אשר ייערכו בימי א'.