ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

הכשרת סוכני ביטוח, משקעים ויועצים > מועד וסילבוס של קורסים ביסודות > קורס בכלכלה 

     קורס "כלכלה"כלכלה  02/01/2011, 09/01, 16/01, 23/01, 30/01, 06/02, 13/02, 20/02, 27/02, 06/03, 13/03, 22/03, 27/03, 03/04,ת"א  10/04, 17/04, 28/04, 03/05, 05/05 (סה"כ 19 מפגשים בין השעות 16:00-20:00 – 95  שעות אקדמיות)           
 מועד הבחינה – מאי 2011
כלכלה  10/07/2011, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08, 26/08, 28/08, 04/09, 11/09, 18/09, 25/09, 02/10, ת"א  09/10, 16/10, 23/10, 30/10, 06/11 (סה"כ 19 מפגשים בין השעות 16:00-20:00 – 95  שעות אקדמיות)           
 מועד הבחינה – נובמבר 2011
כלכלה  11/07/2011, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 27/08, 29/08, 05/09, 12/09, 19/09, 26/09, 03/10,ת"א  10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 07/11 (סה"כ 19 מפגשים בין השעות 16:00-20:00 – 95  שעות אקדמיות)           
 מועד הבחינה – נובמבר 2011
כלכלה  13/07/2011 20/07/11, 27/07, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08, 31/08, 04/09 07/09, 14/09, 18/09, 21/09, 05/10, 18/10,י-ם  26/10, 01/11,02/11, 09/11 (סה"כ 19 מפגשים בין השעות 16:00-20:00 – 95  שעות אקדמיות)         
 מועד הבחינה – נובמבר 2011
כלכלה  14/07/2011, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 02/09, 08/09, 15/09, 16/09, 22/09, 06/10, 11/10,  חיפה  18/10, 27/10, 03/11, 10/11 (סה"כ 19 מפגשים בין השעות 16:00-20:00 – 95  שעות אקדמיות)           
 מועד הבחינה – נובמבר 2011


הנושאים העיקריים:

יסודות במיקרו כלכלה: מדע הכלכלה הפוזיטיבי, תופעת המחסור, עקומת התמורה לסוגיה השונים, יתרון יחסי ויתרון מוחלט. עקומת הביקוש וההיצע לסוגיהן, עלויות קבועות ומשתנות.  גמישיות לסוגיהם תכונות השוואה וחישובים התנהגות הצרכן.עקומת הביקוש לסוגיה עקומת ההיצע לסוגיה עלויות קבועות ומשתנות. התערבות ממשלתית בשווי המוצרים על ידי מסים, סופסידיה, מכס וכן על ידי מחירי מינימום ומקסימום. קביעת שיווי משקל בתנאי תחרות משוכללת, פעולת המערכת הכלכלית כולה בתנאי תחרות ופתרון בעיות היסוד בכלכלה באמצעות מנגנות תחרות משוכלל. התערבות ממשלתית בשווי המוצרים על ידי מסים סובסידיה מכס וכן על ידי מחירי מינימום ומקסימום. תחרות בלתי משוכללת (מונופול) הסיבות להוצרות מונופול קביעת. המחיר והכמות של מונופול קרטל.

יסודות במאקרו כלכלה: חשבונאות לאומית דוח רווח והפסד דוח מקורות ושימושים דוח  היווי ההון. דו"ח מקורות ושימושים והיווי הון. קביעת התוצר במשק מרכיבי ובניית ביקוש  מצרפי שיווי המשקל במערכת מאקרו כלכלית. כושר הייצור והייצור בפועל הביקוש להשקעה וחסכון. מדיניות פיסקאלית ומוניטארית  שוק הכסף היצע וביקוש לכסף  הגישה המודרנית שיווי משקל השפעת שינויים בביקוש ובהיצע לכסף.

יסודות בכלכלה בינלאומית: מאזן התשלומים - מבנה מאזן התשלומים ורישום פעולות בו (עסקאות יבוא ויצוא) פער ויציבות מאזן התשלומים. שוק מטבע חוץ, ביקוש למטבע חוץ, עקומת ההיצע של מטבע חוץ. שיווי המשקל במטבע חוץ, שינוי בביקוש ובהיצע של מטבע חוץ מדיניות. שער חליפין.פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים

 קורסים מסומנים בכוכבית הינם קורסים מקבילים בסמסטר וייפתחו במידה ותתמלא המכסה בקורסים העיקריים של אותו הסמסטר.

לאחר פרסום מועדי בחינות מדוייקים ע"י הרשות לניירות ערך ייתכנו שינויים במועדי הקורסים
קורס "כלכלה"


כלכלה  02/01/2011, 09/01, 16/01, 23/01, 30/01, 06/02, 13/02, 20/02, 27/02, 06/03, 13/03, 22/03, 27/03, 03/04, ת"א   10/04, 17/04, 28/04, 03/05, 05/05 (סה"כ 19 מפגשים בין השעות 16:00-20:00 – 95  שעות אקדמיות)           
 מועד הבחינה – מאי 2011
כלכלה  10/07/2011, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08, 26/08, 28/08, 04/09, 11/09, 18/09, 25/09, 02/10, ת"א  09/10, 16/10, 23/10, 30/10, 06/11 (סה"כ 19 מפגשים בין השעות 16:00-20:00 – 95  שעות אקדמיות)           
 מועד הבחינה – נובמבר 2011
כלכלה  11/07/2011, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 27/08, 29/08, 05/09, 12/09, 19/09, 26/09, 03/10, ת"א 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 07/11 (סה"כ 19 מפגשים בין השעות 16:00-20:00 – 95  שעות אקדמיות)           
 מועד הבחינה – נובמבר 2011
כלכלה  13/07/2011 20/07/11, 27/07, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08, 31/08, 04/09 07/09, 14/09, 18/09, 21/09, 05/10, 18/10, י-ם  26/10, 01/11,02/11, 09/11 (סה"כ 19 מפגשים בין השעות 16:00-20:00 – 95  שעות אקדמיות)           
 מועד הבחינה – נובמבר 2011
כלכלה  14/07/2011, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 02/09, 08/09, 15/09, 16/09, 22/09, 06/10, 11/10,  חיפה   18/10, 27/10, 03/11, 10/11 (סה"כ 19 מפגשים בין השעות 16:00-20:00 – 95  שעות אקדמיות)           
 מועד הבחינה – נובמבר 2011הנושאים העיקריים:

יסודות במיקרו כלכלה: מדע הכלכלה הפוזיטיבי, תופעת המחסור, עקומת התמורה לסוגיה השונים, יתרון יחסי ויתרון מוחלט. עקומת הביקוש וההיצע לסוגיהן, עלויות קבועות ומשתנות.  גמישיות לסוגיהם תכונות השוואה וחישובים התנהגות הצרכן.עקומת הביקוש לסוגיה עקומת ההיצע לסוגיה עלויות קבועות ומשתנות. התערבות ממשלתית בשווי המוצרים על ידי מסים, סופסידיה, מכס וכן על ידי מחירי מינימום ומקסימום. קביעת שיווי משקל בתנאי תחרות משוכללת, פעולת המערכת הכלכלית כולה בתנאי תחרות ופתרון בעיות היסוד בכלכלה באמצעות מנגנות תחרות משוכלל. התערבות ממשלתית בשווי המוצרים על ידי מסים סובסידיה מכס וכן על ידי מחירי מינימום ומקסימום. תחרות בלתי משוכללת (מונופול) הסיבות להוצרות מונופול קביעת. המחיר והכמות של מונופול קרטל.

יסודות במאקרו כלכלה: חשבונאות לאומית דוח רווח והפסד דוח מקורות ושימושים דוח  היווי ההון. דו"ח מקורות ושימושים והיווי הון. קביעת התוצר במשק מרכיבי ובניית ביקוש  מצרפי שיווי המשקל במערכת מאקרו כלכלית. כושר הייצור והייצור בפועל הביקוש להשקעה וחסכון. מדיניות פיסקאלית ומוניטארית  שוק הכסף היצע וביקוש לכסף  הגישה המודרנית שיווי משקל השפעת שינויים בביקוש ובהיצע לכסף.

יסודות בכלכלה בינלאומית: מאזן התשלומים - מבנה מאזן התשלומים ורישום פעולות בו (עסקאות יבוא ויצוא) פער ויציבות מאזן התשלומים. שוק מטבע חוץ, ביקוש למטבע חוץ, עקומת ההיצע של מטבע חוץ. שיווי המשקל במטבע חוץ, שינוי בביקוש ובהיצע של מטבע חוץ מדיניות. שער חליפין.פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים

 קורסים מסומנים בכוכבית הינם קורסים מקבילים בסמסטר וייפתחו במידה ותתמלא המכסה בקורסים העיקריים של אותו הסמסטר.

לאחר פרסום מועדי בחינות מדוייקים ע"י הרשות לניירות ערך ייתכנו שינויים במועדי הקורסים