ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

אודות > מגמות הלימוד   

  המגמה להכשרת סוכני ביטוח, משווקים ויועצים פנסיונים


הלימודים מיועדים למעוניינים בקבלת רישיון סוכן ביטוח, משווק פנסיוני, יועץ פנסיוני מטעם המפקח על הביטוח באחד מענפי הביטוח המוגדרים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) - התשמ"א 1981 .

בהתאם לדרישות החוק נערכים במכללה קורסי הכשרה לבחינות ביסודות ובחינות גמר כדלקמן:

קורסי הכשרה לבחינות ביסודות                                          קורסי הכשרה לבחינות גמר
•יסודות ודיני ביטוח                                                           •ביטוח פנסיוני
•כלכלה                                                                            •ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים
•חשבונאות                                                                       •ביטוח רכוש
•סטטיסטיקה                                                                    •ביטוח תאונות
•מימון                                                                              •ביטוח ימיהלימודים מיועדים למועמדים שאין להם שום הכשרה וניסיון בענף הביטוח או לאותם סוכני ביטוח שיש להם צורך בקבלת רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח נוסף.


 

המגמה להכשרת עובדי חברות וסוכנויות ביטוח

(מיסודו של איגוד חברות הביטוח)


במסגרת לימודים בשלושה מסלולים של המגמה יוענק לתלמידים ידע רחב ומעמיק בנושאי ביטוח השונים כולל סדנאות לעבודה מעשית בתפקידיהם.מסלולי לימוד במגמה הם:

-  קורס דו-שנתי לחתמים ומסלקי תביעות בביטוח כללי
-  קורס חד שנתי להכשרה בתחום ביטוח פנסיוני.
-  קורס הכשרה לרפרנטים במשרד הביטוח
-  קורס חיתום עסקי
-  קורס חיתום רפואי


הלימודים מיועדים לעובדים או למעוניינים לעבוד בחבורת ביטוח, סוכנויות ביטוח או במחלקות ביטוח בתאגידים שונים.

 


המגמה להעשרה מקצועית


המגמה להעשרה מקצועית מציעה מגוון של השתלמויות מקצועיות בנושאי ביטוח, שוק ההון ונושאים נלווים התנהגותיים וניהוליים, אשר מטרתן להעניק כלים לשיפור פעילותם של סוכני ביטוח ועובדים בענף הביטוח.

ההשתלמויות מיועדות לסוכנים ועובדים בענף הביטוח שיש להם רקע וידיעות בנושא ההשתלמות ומטרת הצטרפותם היא להעמיק ידיעותיהם בנושא, ללבן סוגיות ספציפיות ולמצוא תשובות הולמות לבעיות מקצועיות בעבודתם היומיומית.