ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

עקרונות ניהול העסק בתחום הביטוחהנסיון הניהולי מבוסס על עקרונות הניהול הקלאסיים ועל נסיון הניהולי המצטבר (הפרקטיקה הניהולית) שהוא מעיקרה של השתלמות זו.

ההשתלמות מיועדת במיוחד לציבור רחב של סוכני ביטוח ולמנהלי משרדי ביטוח ונועדה לצייד את משתתפים בכלים מעשיים הניתנים ליישום מיידי בכל משרד סוכן ובכל סוכנות ביטוח.נושאי לימוד עיקריים:

דו"ח עו"ש עמלות
- השקעות משאבים אופטימליים בעסק.
- חלוקת תפקידים ועבודה בין העובדים.
- בחירת העובדים המתאימים והפעלתם.
- ניהול זמן יעיל - יציאה מהשגרה.
- תכנית עבודה והכנתה.
- שילוב כל עובדי לעבודה על פי התכנית.
- הגדרת היעילות - פרמטרים ומדדים.
- ארגון עבודה להשגת יעילות מרבית.


דו"חות ביטוח כללי וביטוח פנסיוני
- מיון לקוחות לפי חשיבות עסקית - "רייטינג".
- קשר עם לקוחות על פי ה- "רייטינג".
- מיצוי הפוטנציאל הפנימי (הלקוחות הקיימים).
- דרכים לשמירה על לקוחות הקיימים הטובים.
- מיצוי הפוטנציאל החיצוני (לקוחות חדשים).
- בחירת חברות הביטוח והסכמי התקשורת.
- הסכמי עמלות ונוסחאות עמלות רווחים.
- שמירה על איכות התיק - עלות מול תועלת.


פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב!

המגמה להעשרה מקצועית > עקרונות ניהול העסק