ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil
שמאות כללית
 
 
 
 
מס'שם הקורסמועד הפתיחהשעות
לימוד
מיקוםמס' מפגשיםמס' שעות
לימוד
מועדי הבחינות
        
1. שמאות כללית 04.11.2016אחה"צ
בוקר
תל-אביב64300על פי תכנית הלימודים
        

 
הערות:
 
1. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. יתקבלו הפונים הראשונים
    עד למכסה (לא יותר מ- 50 תלמידים בכיתה).
 2.ייתכנו שינויים במועדי הקורסים.

 

מטרת הקורס

לשמאי רכוש כללי יש תפקיד מרכזי בהערכת שווי של רכוש המבוטח הן במהלך עריכת פוליסת רכוש והן במיוחד בעת קרות מקרה הביטוח והצורך לקביעת הנזק שנגרם למבוטח.
תחום לפעילותו של שמאי רכוש כללי רחב, מגוון וכולל נזקים לרכוש של האדם הפרטי, נזקים לרכוש של עסקים שונים, קטנים וגדולים. פוליסת ביטוח רכוש, המבוססת על חוות דעתו של השמאי, מספקת למבוטח מגן מעשי נגד סיכונים רבים.
 
למרות שהחוק הקיים לא מחייב שמאי ברישיון המדינה או בחברות בשום אגוד מקצועי (למעט שמאי רכב ומקרקעין)  הידע הרחב שנדרש בתחומי הביטוח הכללי השונים בכלל ובביטוח רכוש בפרט והניסיון המעשי הרלוונטי, דורשים ממועמדים למקצוע הכשרה מקצועית מסודרת ומעמיקה.
 
הקורס מיועד לציבור רחב וייתן למשתתפים את הידע המעמיק ומיומנות במקצוע הנדרש, את היכולת המקצועית הגבוהה בעבודתם העתידית כשמאים רכוש כללי עצמאים או כשכירים בחברות הביטוח או בחברות שמאים.
 
הקורס יועבר ברמה המקצועית הגבוהה ביותן הן מבחינת איכות צוות המרצים המיוחד והן מבחינת  שיטות הלימוד הייחודיות.
 
הנושאים העיקריים:
 
·         יסודות הביטוח
·         דיני ביטוח
·         חבויות
·         נזקי אש
·         כיבוי אש
·         יסודות החשמל
·         שמאות אלקטרונית
·         מבנים
·       ביטוחי רכוש
 
·         ביטוח הנדסי
·         ביטוח קבלני
·         שבר מכני
·         אתיקה מקצועית
·         יסודות מכונאות
·         סדנאות
·         סיקור סיכונים
·         תביעות רכוש וחבויות