ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

פקידות/עוזרות מקצועיות
בביטוח כללי


 מועדי הבחינות מס' שעות לימודמס' מפגשים לימוד מיקוםשעותמועד הפתיחהשם הקורסמס' 
על פי תכנית הלימודים 14018חיפהבוקר  02.05.2016פקידות/עוזרות  מקצועיות 1.
על פי תכנית הלימודים14018תל-אביבבוקר 03.05.2016פקידות/עוזרות מקצועיות 2.

  
 הערות:

1. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. יתקבלו הפונים הראשונים

2.ייתכנו שינויים במועדי הקורסים.


מטרת הקורס

מטרת הקורס היא הכשרת התלמידים לעבודה המקצועית בענף ביטוח פנסיוני מנהלי תיקי לקוחות מקצועיים בתפקידיהם בחברות וסוכנויות ביטוח או במחלקות ביטוח בתאגידים שונים. בקורס יודגשו ההיבטים המעשיים של עבודה במשרד הביטוח. הקורס ייתן ידע,יכולת ומיומנות בביטוח פנסיוני בעבודה היומיומית של משרד הביטוח. שילוב מושלם של תיאוריה וסדנאות מעשיות. 
הנושאים העיקריים:
 
- יסודות הביטוח                                                             - מבנה הפוליסה 
- תכניות בסיסיות                                                            - ביטוחי מנהלים
- פוליסות עדיף לדורותיהן                                                 - טיפול בהגדלת שכר
- ביטוחי חיים                                                                  - מגבלות הפקדה
- ביטוח אובדן כושר עבודה                                                - פיצויים
- ביטוח נכות                                                                   - חישוב קצבה
- ביטוחי בריאות וסיעוד                                                     - עקרונות המיסוי בביטוח פנסיוני
- חיתום מקצועי                                                               - פוליסת קצבה
- פוליסות 2014                                                               - שוק ההון – רקע כללי
- פוליסות 2008                                                               - ניהול משרד הסוכן -

First, you should decide what are the main messages you wish to convey to your clients. Please rem